Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Woon-Energie Café

Onlangs zijn in Haarlo en Gelselaar de woonwensen van inwoners geïnventariseerd via een enquête. Veel inwoners hebben via de enquête aangegeven dat ze heel prettig wonen in hun woning, maar dat ze wel wensen hebben om hun woning comfortabeler en/of energiezuiniger te maken.

Woon-Energie Café in Haarlo en Gelselaar

Voor deze inwoners organiseert gemeente Berkelland het Woon-Energie Café

  • In Haarlo op dinsdag 2 oktober om 19.30 uur in Hotel Café Restaurant Prinsen
  • In Gelselaar op woensdag 10 oktober om 19.30 uur in Dorpshoes Gelster

Komt u ook?

Tijdens een gezellige cafésetting worden inwoners geïnformeerd over allerlei mogelijkheden om hun woning toekomstklaar te maken.  

De avond organiseert de gemeente Berkelland o.a. samen met:

Andere onderwerpen 

Collectief aan de slag

Die avond verkennen we met de inwoners u of er ideeën en/of wensen zijn om collectief aan de slag te gaan met comfortabele of energiezuinige maatregelingen.

Financiële regelingen / leningen

Binnen gemeente Berkelland zijn verschillende leningen beschikbaar waar inwoners gebruik van kunnen maken voor het aanpassen van hun woning. Tijdens de avond lichten we de verschillende leningen toe. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website: www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Leningen

Twee nieuwe bewonersbijeenkomsten

De gemeente voert gesprekken met inwoners die via de enquête gemeld hebben dat ze verhuiswensen hebben. Over alle resultaten uit de enquête en de gesprekken worden inwoners via twee nieuwe bewonersbijeenkomsten geïnformeerd. Noteer alvast hiervoor in uw agenda: 31 oktober om 20.00 uur – voor inwoners in Gelselaar en 1 november om 20.00 uur – voor inwoners in Haarlo.