Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

April

 • Cycloonpark in Borculo nadert voltooiing

  18 april 2019

  Voor 4 mei is het park klaar. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het park. Het park is samen met wijkbewoners ontworpen. Er zijn nieuwe paden aangelegd en er is nieuwe verlichting geplaatst. Plantvakken en gazons zijn met speelse glooiingen aangelegd. Retentie voor regenwater loopt hierdoor fraai over in heuvelachtige gazons. Het wordt een mooie plek om te vieren, herdenken, spelen en recreëren voor iedereen! Voor de herdenking van 4 mei is het werk aan het park klaar

 • Uitreiking certificaten Ondersteuning Thuis

  29 maart 2019

  In maart 2019 heeft weer een groep huishoudelijke medewerkers het leertraject Ondersteuning Thuis afgerond. Dit betekent dat zij naast de huishoudelijke hulp die zij verlenen, ook lichtere zorgtaken op zich kunnen nemen.

 • Begeleide omgangsregeling Humanitas

  02 april 2019

  Ieder kind heeft recht op contact en omgang met beide ouders. BOR (Begeleide omgangsregeling) Humanitas begeleidt kinderen (van 0 tot 16 jaar) en hun ouders, als zij dit niet meer zelfstandig kunnen. Dat kan komen door bijvoorbeeld een complexe scheiding of psychische problematiek.

 • Opruimers bedankt!

  29 maart 2019

  Vorige week las u het resultaat al van de opschoonactie van de scholen. Nu melden we het resultaat van de inzet van de vrijwilligers die meededen aan de Nationale Natuur Opschoonweek op zaterdag 9 maart 2019. Alle medewerkers aan de Nationale Natuur Opschoonweek bedankt! Berkelland weer een stukje schoner!

 • Schoon wordt beloond

  25 november 2019

  De gemeente Berkelland pakt samen met 26 sportverenigingen en scholen het zwerfafval in Berkelland aan. Deze sportverenigingen en scholen leveren hun plastic, metaal en drankenkartons (kortweg PMD) gescheiden in en houden vaak de openbare ruimte rondom hun school of verenigingslocatie schoon.

 • Gemeente Berkelland inventariseert woonsituaties buitengebied

  04 april 2019

  Heeft u van ons onlangs een brief ontvangen over uw woonsituatie? Heeft u de conclusie van de brief al gecontroleerd? U kunt bij twijfel over de conclusie nog tot 16 april reageren. Dat doet u door te bellen naar de gemeente op 0545 - 250 250. Samen met u bekijken we dan de woonsituatie op uw adres.

 • Interesse in een nieuwbouwwoning in Rietmolen?

  05 april 2019

  Werkgroep Wonen van projectgroep Dorpsplan Rietmolen en de gemeente Berkelland informeren u op 15 april om 20.00 uur graag over de spelregels voor de ontwikkeling van woningen in de kern van Rietmolen. Zij geven u dan ook informatie over de vervolgstappen die u samen met anderen hierin kunt zetten. De bijeenkomst vindt plaats in de DAR (Dorpsaccommodatie Rietmolen).

 • Proef met verkeersremmende paaltjes Molenweg in Geesteren

  04 april 2019

  Op een deel van de Molenweg in Geesteren geldt een toegestane snelheid van 30 km per uur. De snelheid van het verkeer is op dit deel van de Molenweg binnen de bebouwde kom hoger dan gewenst. We hebben snelheidsmetingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat er een behoorlijke overschrijding is van de toegestane snelheid.

 • Tip van de week

  04 april 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Verkiezingen Europees Parlement 2019

  12 april 2019

  Donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Iedere kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Berkelland van 18 jaar en ouder kan die dag gaan stemmen. U kunt tussen 7.30 en 21.00 uur in één van de 29 stembureaus binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Voor deze verkiezingen kunt u een kiezerspas aanvragen of stemmen bij volmacht.

 • Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022

  12 april 2019

  Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. In deze coalitieperiode wil de gemeente 40% van die ambitie realiseren. Hoe we dat samen met inwoners willen bereiken staat in het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 (EUP2). De gemeenteraad wordt gevraagd het EUP2 vast te stellen en 2.425.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering er van.

 • Voortzetting convenant kleine kernen

  12 april 2019

  Op 2 april 2019 besloot het college om de samenwerking met de belangenverenigingen in de buurtschappen en kleine kernen opnieuw met 4 jaar te bekrachtigen met een convenant. Hierin staan wederzijdse afspraken over de manier waarop gemeente en belangenvereniging met elkaar omgaan.

 • Tip van de week

  12 april 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland. Deze week: oud papier.

 • Nieuwe CPO-projecten in Beltrum voor jongeren en senioren

  17 april 2019

  Voor zowel jongeren als senioren gaan er de komende tijd woningen gebouwd worden in Beltrum. Voor jongeren wordt op twee locaties gefaseerd gestart met het bouwen van circa 11 woningen. Voor senioren komen er acht. Alle woningen worden gerealiseerd door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

 • Dementie: herkent u de signalen en weet u wat u moet doen? Volg een online training

  23 april 2019

  1 op de 5 Nederlanders krijgt vroeg of laat te maken met dementie. Bij dementie ontstaan problemen met het geheugen, spreken, begrijpen, het herkennen van dingen, mensen en de omgeving en het uitvoeren van handelingen.

 • Bestrijding van de eikenprocessierups

  17 april 2019

  Om de overlast van eikenprocessierupsen zoveel mogelijk tegen te gaan, begint een gespecialiseerd bedrijf binnenkort met het preventief bestrijden van de eikenprocessierupsen. Brandharen van deze rupsen veroorzaken klachten als huiduitslag, jeuk en luchtwegproblemen. In Berkelland gebruiken we twee bestrijdingsmethoden: vooraf door bespuiting en achteraf door het wegzuigen van de rupsen én de spinselnesten.

 • Aantrekkelijk Rekken nu en in de toekomst

  18 april 2019

  Op 16 mei 2019 organiseert de projectgroep Aantrekkelijk Rekken samen met gemeente Berkelland de inspiratiebijeenkomst ‘Aantrekkelijk Rekken nu en in de toekomst’.
  De bijeenkomst vindt om 20.00 uur plaats bij café Kerkemeijer in Rekken.

 • In Beeld - Stichting SchuldhulpOpMaat

  18 april 2019

  Heeft u moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, lukt het niet om uw rekeningen te betalen en ziet u door de bomen het bos niet meer?
  Stichting SchuldhulpOpMaat houdt zich bezig met het voorkomen en oplossen van financiële problemen van particulieren in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre. Denk bijvoorbeeld aan financiële problemen als gevolg van onder andere werkloosheid, scheidingen, huurachterstand en achterstand in andere betalingen.

 • Als de hamer valt...

  17 april 2019

  Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

 • Maikel van der Neut benoemd als wethouder

  18 april 2019

  In de raadsvergadering van 16 april is Maikel van der Neut als wethouder voor het CDA benoemd in het college van Berkelland. Door het vertrek van wethouder Patricia Hoytink-Roubos – in verband met haar benoeming tot burgemeester van Overbetuwe - was er een vacature ontstaan. Hij neemt de portefeuille van Patricia Hoytink-Roubos volledig over.

 • Berkelland in beeld op site Natuurlijk Achterhoek

  23 april 2019

  Natuurlijk Achterhoek is een nieuw initiatief dat in tekst en foto’s laat zien hoe mooi de Achterhoek is. De site raakt langzamerhand gevuld. Behalve een lang artikel over de streek staan er inmiddels zes van de elf gemeenten op de site van Natuurlijk Achterhoek, waaronder Berkelland.

 • Tip van de week

  25 april 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders

  26 april 2019

  Maar liefst negen personen uit diverse kernen van de gemeente Berkelland hebben op vrijdag 26 april uit handen van burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen. De uitreiking van de lintjes was vanmorgen om 10 uur in het gemeentehuis in Borculo. Met diverse smoesjes zijn ze naar deze bijzondere bijeenkomst gelokt. Ze hebben allemaal een lintje gekregen voor hun jarenlange inzet voor de samenleving en zijn daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

 • Uitkomsten onderzoek koopwoningen Geesteren

  26 april 2019

  De afgelopen maanden hebben meerdere inwoners in het dorp hun interesse voor een nieuwbouwwoning in het dorp kenbaar gemaakt. Op 8 mei 2019 is er een avond over de uitkomsten en de toekomstige stappen.

 • Tip van de week

  26 april 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland. Deze keer: waar laat u puin, bouw- en sloopafval?

 • Koninklijke erepenning Sportclub Neede

  26 april 2019

  Burgemeester Joost van Oostrum heeft op donderdag 18 april 2019 een Koninklijke Erepenning aan Sportclub Neede uitgereikt. De uitreiking vond plaats tijdens de jubileumreceptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

 • Inspiratiebijeenkomst ‘Een nieuwe tijd’

  26 april 2019

  Op woensdag 8 mei 2019 organiseert Erfgoed Gelderland de inspiratiebijeenkomst van het verhalenproject Stemmen van een nieuwe tijd. Dit is onderdeel van Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek. Alle aanwezigen kunnen meedenken over de inhoudelijke invulling van het project.

 • Aangepast sporten in Berkelland

  26 april 2019

  Op maandagavond 27 mei 2019 is er vanaf 20.15 uur een thema-avond Speciale doelgroepen voor sportverenigingen bij HCR Prinsen in Haarlo. De organisatie ligt in handen van Sport Federatie Berkelland en is voorbereid door de werkgroep aangepast sporten. Iedereen is van harte welkom.

 • Spel(l)en met Nederlands

  26 april 2019

  Tilly van den Beld uit Haarlo is gepensioneerd en erg actief als vrijwilliger, onder andere als maatje voor vluchtelingen en statushouders. Als maatje maakt ze statushouders wegwijs maakt in hun dorp en helpt met kleine vragen en problemen. Het werk van maatjes is erg belangrijk en nieuwe maatjes zijn meer dan welkom. We praten erover met Tilly.

 • Nationale Herdenking op 4 mei

  03 mei 2019

  In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil. Het thema van de herdenking is dit jaar ‘In vrijheid kiezen’.