Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Fietspaden kruispunt Hoflaan weg

Vorig jaar oktober is het heringerichte kruispunt bij de Hoflaan in Borculo opengesteld. Sinds de openstelling heeft de gemeente opmerkingen en vragen gekregen over het gebruik door fietsers op de twee delen onverplicht fietspad bij en naar het politiebureau.

Foto van de twee stukjes fietspad die verdwijnen

Fietsers voelen zich onveilig en niet gezien. Automobilisten klagen over de fietsers die overal rond het kruispunt rijden.

Twee delen van het fietspad verdwijnen

Daarom gaat de gemeente in april twee delen van het fietspad verwijderen. We verwachten dat met het verwijderen van deze twee delen de verkeersveiligheid op het kruispunt verbetert. Al het verkeer concentreert zich op deze manier op één plek waardoor het overzichtelijker wordt en de gelijkwaardigheid duidelijker is.

Tijdelijke oplossing

In eerste instantie zullen de twee fietspaden met hekken worden afgesloten en aan het oog worden onttrokken door het aanbrengen van grond.

Tekening van het kruispunt met rode vlakken op delen die verdwijnen