Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Proef met verkeersremmende paaltjes Molenweg in Geesteren

Op een deel van de Molenweg in Geesteren geldt een toegestane snelheid van 30 km per uur. De snelheid van het verkeer is op dit deel van de Molenweg binnen de bebouwde kom hoger dan gewenst. We hebben snelheidsmetingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat er een behoorlijke overschrijding is van de toegestane snelheid.

molenweg straatjuweel

In overleg met aanwonenden is er voor gekozen om een proef met verkeersremmende paaltjes te gaan doen. Op 23 april zullen 3 zogenaamde straatjuwelen worden geplaatst. Na een paar weken zullen we opnieuw snelheidsmetingen uitvoeren. Dan kan worden vastgesteld of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben.