Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Begeleide omgangsregeling Humanitas

Ieder kind heeft recht op contact en omgang met beide ouders. BOR (Begeleide omgangsregeling) Humanitas begeleidt kinderen (van 0 tot 16 jaar) en hun ouders, als zij dit niet meer zelfstandig kunnen. Dat kan komen door bijvoorbeeld een complexe scheiding of psychische problematiek.

Vrouw kust kindje en man kijkt toe

Het belang van de kinderen staat bij BOR altijd voorop. De begeleiding wordt gedaan door gemotiveerde en getrainde vrijwilligers, die vaak werkzaam zijn (geweest) binnen de (jeugd)hulpverlening. De vrijwilliger begeleidt zowel beide ouders als de kinderen.

Intake

Na het ontvangen van een ingevuld aanmeldformulier van beide ouders, wordt er een vrijwilliger toegewezen die past bij de situatie. Er volgt een intakegesprek met beide ouders apart. De coördinator draagt zorg voor het intakegesprek, bewaakt en ondersteunt het gehele proces, en doet ook de evaluatiegesprekken.

Tijdens het intakegesprek worden er afspraken gemaakt en data voor omgangsmomenten vastgelegd. Voorafgaand aan de omgangsmomenten komt de vrijwilliger thuis langs om kennis te maken met het kind.

De vrijwilliger begeleidt de omgang tussen kinderen en de ouders. De omgangsmomenten vinden vaak in eerste instantie plaats op neutraal terrein. Zoals speelkamers op locaties binnen de gemeente, maar ook op andere openbare plaatsen zoals een speeltuin. Als de situatie het toelaat wordt in een verantwoorde opbouw toegewerkt naar omgang thuis.

Tekening met mensen die elkaar vasthouden. De voorste duwt een buggy

Aanmelden

Ouders kunnen zich zelf aanmelden, maar kunnen ook worden aangemeld door Team Voormekaar van de gemeente, huisarts, school, advocaat of mediator. Ook zijn er begeleide omgangsvormen die niet vrijwillig meer zijn maar worden opgelegd door een rechter.

Een traject duurt 6 maanden, waarin elke 6 weken een evaluatie plaatsvindt. In overleg met de betrokkenen wordt gekeken naar de frequentie en de duur en locatie van de omgangsmomenten. Indien mogelijk wordt dit uitgebreid. Na dit half jaar wordt er vanuit gegaan dat ouders het zelf weer kunnen oppakken. In een enkel geval is het mogelijk om het traject te verlengen. Er zijn geen kosten verbonden aan het traject.

Meer informatie

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Bianca Beks-Leussenkamp (Coördinator Begeleide Omgangsregeling Humanitas) via b.beks-leussenkamp@humanitas.nl of  06 - 5349 6119. Meer informatie vindt u ook op www.humanitas.nl.

Logo Humanitas