Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Sterrenpalet in Eibergen feestelijk geopend

Op vrijdag 12 april is het Sterrenpalet in Eibergen officieel geopend. Een roofvogel bracht de sleutel van de school bij wethouder Anjo Bosman, waarna de school officieel werd geopend.

sterrenpaletsterrenpalet2

Het Sterrenpalet is de eerste school in Berkelland die samengevoegd is. De voormalige VCO scholen het Sterrenpalet (was Willem Sluiterschool), de Julianaschool en de Driesprong, zijn sinds januari fysiek samengevoegd aan de Prins Bernhardstraat in Eibergen. Daarnaast heeft ook de kinderopvang intrek genomen in een deel van het pand. Met deze samenvoeging wordt een eerste stap gezet naar een toekomstbestendig voorzieningenniveau voor de onderwijshuisvesting in de kern Eibergen.