Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Uitreiking certificaten Ondersteuning Thuis

In maart 2019 heeft weer een groep huishoudelijke medewerkers het leertraject Ondersteuning Thuis afgerond. Dit betekent dat zij naast de huishoudelijke hulp die zij verlenen, ook lichtere zorgtaken op zich kunnen nemen.

De geslaagde kandidaten, 16 stuks

Weer naar school

Huishoudelijk medewerkers van diverse zorgorganisaties zijn 15 avonden naar school geweest. Ze hebben les gehad in het uitvoeren van lichte persoonlijke verzorging, kennis van doelgroepen en methodisch werken. Daarnaast hebben ze ook nog 40 uur stage gelopen om het geleerde in de praktijk te oefenen en te laten examineren.

Wat is 'ondersteuning thuis'

Ondersteuning Thuis is er op gericht om inwoners zolang mogelijk zelfstandig thuis (en in de samenleving) te laten meedoen. Tegelijkertijd streven we met Ondersteuning Thuis ernaar dat er rondom de inwoner die een beroep doet op ondersteuning, zo weinig mogelijk ‘gedoe’ is.