Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Verkiezingen Europees Parlement 2019

Donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Iedere kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Berkelland van 18 jaar en ouder kan die dag gaan stemmen. U kunt tussen 7.30 en 21.00 uur in één van de 29 stembureaus binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Voor deze verkiezingen kunt u een kiezerspas aanvragen of stemmen bij volmacht.

Logo Elke stem telt

Stemmen met een kiezerspas

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 is het een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau. Voor het Europees Parlement geldt dat u kunt stemmen met een kiezerpas in heel Nederland. Een kiezerspas kunt u krijgen door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk woensdag 22 mei tot 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de Publiekswinkel. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Stemmen bij volmacht

De onderhandse volmacht is een relatief eenvoudige manier om iemand anders, die ook in de gemeente Berkelland staat ingeschreven, namens u te laten stemmen. U moet het volmachtbewijs aan de achterzijde van de stempas volledig invullen. U draagt de stempas én een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over aan een voor u vertrouwd persoon. Bij de overdracht ondertekenen zowel u als de gemachtigde het volmachtbewijs. U kunt nog tot op de dag van de verkiezingen gebruik maken van deze mogelijkheid.

U kunt ook schriftelijk iemand machtigen om bij volmacht voor u te mogen stemmen. Bijvoorbeeld als u in het buitenland verblijft. Bij de Publiekswinkel in Borculo kunt u kosteloos een formulier ophalen of opvragen waarmee u kunt verzoeken bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoek kunt u uiterlijk maandag 20 mei uur indienen bij de gemeente.

Let op: Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstembrengt u tegelijk met de eigen stem uit.

Meer informatie?

Voor meer informatie over stemmen met een kiezerspas en stemmen bij volmacht kunt u contact opnemen met het team klantcontact, Marktstraat 1 in Borculo. Telefonisch te bereiken via 0545 - 250 250, of per e-mail verkiezingen@gemeenteberkelland.nl. U kunt de benodigde formulieren ook downloaden.