Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Voortzetting convenant kleine kernen

Op 2 april 2019 besloot het college om de samenwerking met de belangenverenigingen in de buurtschappen en kleine kernen opnieuw met 4 jaar te bekrachtigen met een convenant. Hierin staan wederzijdse afspraken over de manier waarop gemeente en belangenvereniging met elkaar omgaan.

Ondertekenaars convenant met de pen in de aanslag

Frans van Ruth (voorzitter), Anjo Bosman (wethouder) en Petra Korthuijs (secretaris)

Op 10 april 2019 ondertekende gebiedswethouder Anjo Bosman het convenant met buurt- en belangenvereniging Hupsel.

“Het is goed dat wij een aanspreekpunt hebben bij de gemeente, zowel een ambtenaar als een wethouder. In onze buurtschap is genoeg te bespreken. Op de agenda staan bijvoorbeeld de onderwerpen AED, What's App buurtpreventie en verkeerszaken in verband met de nieuwe N18.", geeft voorzitter Frans van Ruth aan. De gemeente zit regelmatig aan tafel met belangenverenigingen: “Met het afsluiten van het convenant benadrukken we de waarde die we hechten aan een goede wederzijdse samenwerking. De belangenverenigingen zijn voor ons een belangrijke gesprekspartner.”, aldus wethouder Bosman.