Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Brugonderhoud Mallumse Molen

Op 26 en 27 augustus 2019 wordt er onderhoud uitgevoerd aan de brug nabij de Mallumse molen in Eibergen.

mallunse molen

Voor deze werkzaamheden wordt het brugdek voor de helft afgesloten. De brug is afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen passeren.         
Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enig ongemak veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij streven ernaar de overlast zo veel mogelijk te beperken en de brug zo snel mogelijk weer berijdbaar te hebben.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering en de planning van het werk kunt u contact opnemen met de heer E. Koldeweij. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0545 -250 250.