Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Commissies vergaderen op 3 en 4 september in gemeentehuis Borculo

De raadscommissie ‘Bestuur en Sociaal’ vergadert op 3 september en
‘Ruimte’ op 4 september in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Commissie Bestuur en Sociaal - dinsdag 3 september, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Bestuursrapportage 2019
  • Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Samen Veilig 2019-2022’
  • Uitvoering motie G1000 / Burgertop
  • Rekenkameronderzoek ‘Zicht op de jeugdhulp in Berkelland’

Commissie Ruimte - woensdag 4 september, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Regio Achterhoek
  • Update Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving
  • Uitgangspuntennotitie gebiedsontwikkeling Hambroekplassen

Inspreken

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 - 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Het inspreken in een commissie- of raadsvergadering bestaat uit 2 delen. Voorafgaand aan de vergadering wordt u uitgenodigd door de raad om uw verhaal te doen. U kunt dan met een aantal raadsleden in gesprek. Ook kunnen zij u dan een aantal vragen stellen. Vervolgens heeft u tijdens de vergadering 5 minuten inspreektijd. Hierna krijgen alle raadsleden de ruimte om vragen te stellen, maar is geen ruimte voor een gesprek. Wel krijgt u het laatste woord, om tot slot kort nog iets te kunnen zeggen.

U kunt per vergadering 1 keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering. Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op onze website www.gemeenteberkelland.nl > Raad & commissies > Commissie… De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Commissievergaderingen live via internet

De commissievergaderingen kunt u live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.