Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Tip van de week

In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

tipvdweek

Bij welk afval hoort …


Netjes om mandarijnen, sinaasappels, uien enz. > grijze container
Officieel hoort dit bij het plastic, maar de netjes kunnen problemen geven bij de sorteerinstallaties

Kassabonnetjes > grijze container
Op kassabonnen en faxpapier zit vaak thermische inkt. Hierdoor is het niet geschikt voor hergebruik

Papieren zakdoekjes > grijze container
Papieren zakdoekjes bevatten een laagje lotion, daarom horen ze niet bij het papieren afval maar bij het restafval.

Patatbakje > PMD-container
Verwijder een aanwezige aluminium- of plastic afdekfolie en doe dat los bij het PMD (plastic, metaal en drankenkartons).

Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.