12 december bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 12 december 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.

logo cliƫntenraad participatiewet

Agenda

 • Opening
 • Nieuws uit de werkgroepen
 • Stand van zaken vacatures
 • Presentatie Anders denken, anders werken door Henk van Deutekom (één verordening Sociaal Domein)
 • Wijziging huishoudelijk reglement
 • Adviesaanvraag beleidsregels terugvordering BBZ
 • Mededelingen
 • Uitgaande en ingekomen post
 • Vaststellen verslag 14 november 2019
 • Rondvraag
 • Sluiting

Inzien agenda en stukken

De agenda en eventuele stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 12 december liggen de stukken voor agendapunt 5 en 6 ter inzage.