Commissie Bestuur en Sociaal vergadert

De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert op 7 en 14 januari 2020 in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. De vergadering van de raadscommissie Ruimte van 8 januari 2020 vervalt.

Commissie Bestuur en Sociaal - dinsdag 7 januari, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Toekomstvisie VNOG
  • Berkelland in Balans (informeren)
  • Nieuwe Algemeen plaatselijke verordening 2020
  • Raadsvoorstel kaderstelling cultuur- en erfgoedvisie 2020-2030
  • Voortgang Integraal Huisvestingsplan onderwijs
  • Commissie Bestuur en Sociaal - dinsdag 14 januari, 19.30 uur
  • Op de agenda staat onder andere:
  • Berkelland in Balans (bespreken)

Inspreken

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 - 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl

Het inspreken in een commissie- of raadsvergadering bestaat uit 2 delen. Voorafgaand aan de vergadering wordt u uitgenodigd om uw verhaal te doen. U kunt dan met een aantal raads- of commissieleden in gesprek. Ook kunnen zij u dan een aantal vragen stellen. Vervolgens heeft u tijdens de vergadering 5 minuten inspreektijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is geen ruimte voor een gesprek. Wel krijgt u het laatste woord, om tot slot kort nog iets te kunnen zeggen.

U kunt per vergadering één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering.

Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.

Stukken inzien

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u hier.

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Commissievergaderingen live via internet

De commissievergaderingen kunt u live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.