Dubbele bewoning en woningsplitsing in het buitengebied

De gemeenteraad heeft op 12 november ingestemd met het ontwerp van de ‘Structuurvisie woningsplitsing buitengebied (extra verblijfsobject met een woonfunctie)’ en de ‘Aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’’. De gemeente heeft daarin keuzes gemaakt hoe om te gaan met dubbele bewoning en woningsplitsing in het buitengebied. Dit geldt voor zowel bestaande (vergunde) woonsituaties als voor nieuwe aanvragen voor een extra verblijfsobject met een woonfunctie (vbo). Hoe gaat het nu verder?

bewoning

Bestaande woonsituaties

In de ‘Aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’’ is opgeschreven hoe we bestaande (vergunde) woonsituaties gaan vastleggen in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. In het nieuwe bestemmingsplan spreken we niet meer van ‘woningen’, maar van ‘vbo’s met een woonfunctie’. Bij dubbele bewoning spreken we dan niet meer van 1 woning, maar van 2 ‘verblijfsobjecten met een woonfunctie’. De onderlinge verbinding (zoals een tussendeur of gezamenlijke entree) is niet meer noodzakelijk. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde vergunningen als zij ervoor kiezen om deze te verwijderen. Daarnaast is bij elke vbo met een woonfunctie 150 m2 bijgebouw toegestaan.

Momenteel wordt de inventarisatie van de bestaande (vergunde) woonsituaties in het buitengebied afgerond. Eigenaren van adressen die onderdeel zijn van de inventarisatie, ontvangen rond het eind van het jaar een brief met informatie over hun woonsituatie. Hierin leggen we uit wat het besluit van de gemeenteraad voor hen betekent.

Nieuwe aanvragen (toevoegen extra verblijfsobject met een woonfunctie)

Het ontwerp van de Structuurvisie woningsplitsing buitengebied beschrijft onder welke voorwaarden de gemeente Berkelland van plan is mee te werken aan nieuwe aanvragen voor woningsplitsing (toevoegen van een extra verblijfsobject met een woonfunctie) in het buitengebied. Met deze Structuurvisie ontstaat er in het buitengebied ruimte voor woningsplitsing (toevoegen van een extra verblijfsobject met een woonfunctie) in karakteristieke gebouwen en in 50 niet-karakteristieke gebouwen.

Het ontwerp van de Structuurvisie ligt vanaf 5 december 2019 tot en met 15 januari 2020 ter inzage. U heeft 6 weken de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, zie daarvoor ook de publicatie onder ‘bekendmakingen’ verderop in BerkelBericht. Naar verwachting kan de gemeenteraad in het voorjaar van 2020 de Structuurvisie vaststellen. Voor meer informatie, neem contact met ons op door te bellen naar 0545 - 250 250.