Gemeenteraad vergadert 10 december om

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 10 december om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.

gemeenteraad

Op de voorlopige agenda staat onder andere:

 • Vragenhalfuur
 • Spreekgelegenheid voor het publiek *)
 • Grondexploitatie Nieuwe Jena
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)
 • Slotwijziging
 • Herinrichting raadzaal
 • Regio Achterhoek, deelname werkgeversvereniging
 • Werkgeverschap nieuw Beschut Werk: oprichting Besloten Vennootschap
 • Uitwerking Motie 19-08 grootschalige gemeentelijke energie opwek
 • Nieuwbouw Integraal Kindcentrum en gymzaal het Simmelink
 • Economische Agenda 2020-2024
 • Belastingverordeningen 2020
 • Plan toekomstige verengingen Berkelland
 • Rekenkameronderzoek ‘Zicht op de jeugdhulp in Berkelland’
 • Samen aan het stuur, één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor het sociaal domein
 • Eerste bestuursrapportage SDOA 2019

Inspreken

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 - 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Het inspreken in een commissie- of raadsvergadering bestaat uit 2 delen. Voorafgaand aan de vergadering wordt u uitgenodigd om uw verhaal te doen. U kunt dan met een aantal raads- of commissieleden in gesprek. Ook kunnen zij u dan een aantal vragen stellen. Vervolgens heeft u tijdens de vergadering 5 minuten inspreektijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is geen ruimte voor een gesprek. Wel krijgt u het laatste woord, om tot slot kort nog iets te kunnen zeggen.

U kunt per vergadering 1 keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering. Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben vindt u hier. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.
De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.