Gemeenteraad vergadert over nieuwe inrichting raadzaal

De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 10 december over een nieuwe inrichting van de raadzaal. De systemen en audiovisuele apparatuur voldoen niet aan de huidige functionele eisen en zijn aan vervanging toe. Daarnaast wordt voorgesteld om de raadzaal in te richten als multifunctionele ruimte. Daarmee wordt de ruimte ook geschikt gemaakt voor andere vergaderingen en bijeenkomsten.

raadzaal

In het schetsontwerp van de nieuwe raadzaal is te zien dat de ruimte anders ingedeeld zal worden. Daarvoor wordt ook een wand verplaatst. In het midden van de ruimte komt een ronde tafel, waaraan bij raads- en commissievergaderingen zowel de raad als het college plaatsnemen. Aan de binnenzijde van de tafel komt een bank, gericht op het multifunctionele gebruik bij andere bijeenkomsten en vergaderingen. Publiek kan plaatsnemen aan 2 zijkanten. Om besparingen te realiseren, is ervoor gekozen om de huidige stoelen te hergebruiken.

De kosten voor de aanpassingen aan de raadzaal bedragen € 330.000, waarvan € 200.000 bestemd is voor de vervanging van de audiovisuele middelen. De audiovisuele middelen en systemen zijn van belang voor het vastleggen van de vergaderingen. Zo kunnen alle inwoners de vergaderingen volgen. Het overige bedrag is bestemd voor het aanpassen van de inrichting. Een deel van dit bedrag is al in de begroting opgenomen. De raad wordt gevraagd een aanvullend krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen.

Burgemeester Joost van Oostrum: “Het aanpassen van de audiovisuele middelen is een kostbare ingreep, maar wel noodzakelijk. De systemen zijn verouderd en niet meer bedrijfszeker. Daarnaast is besloten door het presidium (de fractievoorzitters van de politieke partijen) om direct de inrichting van de raadzaal onder de loep te nemen. De ruimte kan dan vaker en intensiever gebruikt worden dan momenteel het geval is.”

Wanneer de raad instemt met het voorstel, zal de raadzaal in 2020 verbouwd worden.