Welzijnsraad vergadert 11 december

De Welzijnsraad vergadert dit jaar nog één keer en dat is op woensdag 11 december. De vergadering start om 20.00 uur in de collegekamer van het gemeentehuis aan de Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloopmoment en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit - uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar 0545 - 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

Tijdens de vergadering wordt een toelichting gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein in het algemeen. En in het bijzonder over de WMO verordening, de aanpassing van de abonnementsgelden, de Wet verplichte GGZ en over wonen in Berkelland.

Daarnaast komen de reguliere agendapunten aan de orde.

Meer informatie vindt u op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.