Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Aantrekkelijke dorpscentra - Serie wonen deel 4

De gemeente Berkelland streeft ernaar om voor alle inwoners geschikte woningen beschikbaar te hebben, nu en in de toekomst. Deze week vertellen we u meer over de hoe we aan de slag willen gaan met leegstaand vastgoed in de kernen.

De komende jaren zet Berkelland in op transformatie van ‘bestaande stenen’. Nu al staan er diverse winkels, scholen en ander vastgoed leeg. De verwachting is dat dit blijvend is. We werken op verschillende manieren aan oplossingen. Nieuwe woningen willen we daarom zoveel mogelijk in of op de plek van leegstaand vastgoed in kern realiseren. De dorpscentra hebben daarbij prioriteit. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaan we hiermee aan de slag in taskforces.

Taskforces voor de vier grote kernen

In Neede, Eibergen en Borculo zijn al taskforces ingesteld. Zij werken toe naar een compacter winkelbestand en plannen voor herinrichting van de dorpscentra. Een werkgroep van de Taskforce Neede presenteerde in januari de toekomstvisie ‘Transformatie Oudestraat 2030 - Het groene hart’. In Neede staat nu al 33% van de winkels leeg, en dat zal binnen enkele jaren verder oplopen naar de helft. Het plan bestaat uit het meer levendig en aantrekkelijk maken van de Oudestraat. Bijvoorbeeld door het weghalen van een aantal winkels ten behoeve van groen en woningen. Maar ook door op een aantal plekken mogelijkheden voor woningen in bestaande winkelpanden toe te voegen en de (verkeers)inrichting te verbeteren.

Ook elders in de kernen staan leegstaande panden. Scholen, maar ook kerken en bedrijven. We kunnen niet alles invullen met woningen, zeker niet omdat over een aantal jaren het aantal huishoudens gaat dalen en er woningen overblijven.

Dit jaar starten we met een aanpak om wijken meer toekomstbestendig te maken. Daarbij gaat het om sloop, herbestemming, verduurzaming van woningen, en om meer ruimte voor groen en wateropslag in de wijken.