Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Achterhoek onderweg naar vernieuwd regionaal sportakkoord

Ruim 60 deelnemers van de Achterhoekse gemeenten, ambassadeurs en partners van Achterhoek in Beweging wisselden afgelopen week van gedachten hoe sport en bewegen de komende jaren als middel ingezet kan worden. Met de verkregen informatie en ambities wordt de vervolgstap gemaakt namelijk het sluiten van een regionaal sportakkoord in het najaar 2019. Een plan dat laat zien dat overheid en organisaties een gedeelde opgave en gedeelde kansen zien.

beweging

De Achterhoek heeft een uitstekende basis voor een gezond leven. Noaberschap, een mooie leefomgeving en een grote affiniteit met sporten, bewegen, cultuur en streekproducten kenmerken de streek. Maar ook de Achterhoek ontkomt niet aan de grote transformatievragen. Hoe kan nog beter ingespeeld worden op deze fundamentele vragen van de toekomst? Vragen als gevolg van ontgroening, krimp, klimaat en individualisering binnen een samenleving die steeds verder technologiseert. Achterhoek in Beweging bereidt hierop positieve antwoorden voor door middel van sport. Antwoorden die gericht zijn op het voorkomen van problemen of op het op een energieke manier oplossen van vraagstukken. 

Achterhoek in Beweging heeft het initiatief genomen tot het sluiten van een regionaal sportakkoord 2020 - 2030. Een akkoord dat laat zien dat partijen zoals de zorgsector, volksgezondheid, het onderwijs en ondernemers een gedeelde opgave en gedeelde kansen zien. Kansen om mensen voor te bereiden op een zelfredzame toekomst in een gezonde leefomgeving. Sport, bewegen en gezondheid zijn daarvoor essentieel! Verbindingen zijn er al met de zorgsector, volksgezondheid, het onderwijs en ondernemers.