Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Belastingaanslag 2019

Rond 28 februari 2019 ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen per post in uw brievenbus. Als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid staat deze begin februari digitaal voor u klaar in uw berichtenbox. U ontvangt de aanslag in opdracht van uw gemeente van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Logo GBT

Op deze gecombineerde aanslag ziet u de kosten voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) op basis van de WOZ-beschikking, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op www.gbtwente.nl vindt u een antwoord op veelgestelde vragen en het digitaal loket van het GBT. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met het GBT via het telefoonnummer 053-4815888 of via de overige contactgegevens die op de voorzijde van de aanslag vermeld staan.

Teruggave OZB

Op de aanslag ziet u ook een ‘Teruggave OZB 1-1-2019 – 1-1-2020’. Er is afgesproken dat u de komende jaren ieder jaar een korting krijgt op uw OZB aanslag. Deze afspraak is gemaakt omdat de gemeente voldoende reserves heeft opgebouwd in de afgelopen jaren. Een gedeelte van die reserves wordt nu aan de OZB-belastingbetaler teruggegeven.

Wilt u bezwaar indienen? Bel dan eerst even met het GBT

Wanneer u vindt dat deze aanslag of de WOZ-beschikking onjuist is, bel dan eerst met het GBT. Zij nemen uw bezwaar met u door en helpen u graag verder. Bezwaar maken kan tot zes weken na dagtekening van de aanslag.

Liever digitaal?

Via MijnOverheid heeft u toegang tot uw post en persoonlijke gegevens van steeds meer overheidsorganisaties, waaronder de aanslag gemeentelijke belastingen van het GBT. Als u zich al heeft aangemeld, ervaart u nu al het gemak er van. Nog niet aangemeld, maar wilt u de aanslag wel digitaal ontvangen? Dat kan via www.mijnoverheid.nl.