Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Commissie Bestuur en Ruimte vergadert 6 maart

De raadscommissie Bestuur en Ruimte vergadert op 6 maart 2019 om 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Op de agenda staat onder andere:

  • Pilot Transformatievisie Oudestraat Neede 2030
  • Gemeentelijk Plussenbeleid voor de niet-gebonden veehouderij
  • Beleidskader tijdelijke woningen 2019
  • Onderwijshuisvesting
  • Voortgangsrapportage Demografische Ontwikkelingen
  • Vergaderstukken Achterhoek Raad 11 maart 2019

De vergadering van de commissie Sociaal op 5 maart 2019 vervalt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, uitsluitend via het telefoonnummer 0545 - 250 805 of mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

U kunt slechts 1x  inspreken bij de commissie- of bij de raadsvergadering over een geagendeerd agendapunt. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op onze website www.gemeenteberkelland.nl > Raad & commissies > Commissie …
De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Commissievergaderingen live via internet

De commissievergaderingen kunt u live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.