Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Dubbele bewoning en woningsplitsing

We werken aan de uitvoering van het plan van aanpak “dubbele bewoning en woningsplitsing in het buitengebied”. De bestaande situaties van dubbele bewoning en woningsplitsing worden daarvoor in beeld gebracht. We verwachten binnen een aantal weken eigenaren een brief te sturen bij wie dubbele bewoning of woningsplitsing is vastgesteld.

Luchtfoto van het buitengebied

Inventarisatie

In de afgelopen maanden hebben we de verleende vergunningen bekeken van ongeveer 800 gebouwen waar naar verwachting sprake is van dubbele bewoning of woningsplitsing. Deze inventarisatie is in de afrondende fase. We verwachten binnen een aantal weken een brief te sturen aan eigenaren van een adres waar dubbele bewoning of een gesplitste woning is vastgesteld. Daarin wordt gevraagd om de woonsituatie zoals die bij de gemeente bekend is te controleren/bevestigen. Te zijner tijd informeren we hierover opnieuw in BerkelBericht / website.