Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

De goede woning op de goede plaats

De gemeente Berkelland streeft ernaar om voor alle inwoners geschikte woningen beschikbaar te hebben, nu en in de toekomst. De goede woning op de goede plaats noemen wij dat. De komende weken zullen we u vertellen wat er de afgelopen tijd gedaan is en wat er de komende jaren gedaan wordt op het gebied van ‘wonen’.

Deze week vertellen we u meer over de reden waarom we veel bezig zijn met het onderwerp wonen.

Woningen aan de Korte Wal Borculo

Vraag en aanbod sluiten onvoldoende op elkaar aan

De situatie op de woningmarkt is in twee jaar tijd snel veranderd, ook in Berkelland. Doordat de economie is aangetrokken, willen veel mensen weer verhuizen, het te koop staande aanbod neemt af en goede woningen zijn snel verkocht. De prijzen liggen weer op het niveau van 2007. Ook in de huursector neemt de vraag weer toe.

Kwaliteit bestaande woningen

Berkelland staat voor heel andere opgaven dan bijvoorbeeld de Randstad. De grootste uitdaging ligt hier niet in het aantal woningen, maar in de kwaliteit van de bestaande woningen. Veel vrijkomende koopwoningen zijn gedateerd of te duur, starters zoeken juist een instapklare woning. Voor senioren zijn er te weinig comfortabele en gelijkvloerse woningen. Nu Nederland geleidelijk van het aardgas af gaat, stellen woningvragers ook hogere en andere eisen aan de energiezuinigheid van woningen.

Kaart Nederland met verschillende kleurtjes met situatie woningmarkt 2018

Bron: NVM (https://www.nvm.nl/marktinformatie/marktinformatie)

Voorzichtig met nieuwbouw

We zijn in Berkelland en in de Achterhoek voorzichtig met teveel nieuwbouwplannen van één soort. Maar waarom? Dat heeft te maken met onze bevolkingssamenstelling. Berkelland heeft veel ouderen (nu 25%) en relatief weinig mensen in de leeftijd 20 tot 45 jaar. Er worden daardoor minder kinderen geboren dan er inwoners overlijden. Daarnaast vertrekken er Berkellanders uit de gemeente, veelal studenten, die niet terugkeren. Maar er komen toch ook mensen van buiten? Zeker! Alleen zijn er meer mensen vertrokken dan zich hier vestigden. Het gevolg van deze bevolkingsdaling is dat er in 2018 ruim 1.200 (3%) minder inwoners in Berkelland wonen dan in 2006. Ook gaat het aantal huishoudens (een huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen) dalen en dat betekent dat er minder woningen nodig zijn vanaf 2023. Gaan we te veel bouwen, dan betekent dat dat er straks een overschot aan bestaande woningen is, die niet verkocht gaan worden. En leegstand willen we voorkomen. Het is niet gezellig wonen in een straat waar een groot deel van de woningen leeg staat.

Aantal inwoners naar leeftijd en geslacht Berkelland 2018 in piramidevorm

Bron: Berkelland.incijfers.nl (https://berkelland.incijfers.nl/dashboard/Bevolking/)

Behoefte aan een woning aantonen

Kan er dan niet meer een nieuwbouwwoning gebouwd worden? Ja, zeker wel. Er zijn nog een aantal woningbouwmogelijkheden in Berkelland. Als er daarnaast aantoonbare behoefte is, vanuit een groep mensen die hun woonwens niet kan realiseren in het bestaande aanbod, werken we mee aan extra nieuwe plannen. We zien dat met name jongeren en senioren geen geschikte woning kunnen vinden. We willen niet dat ze naar elders moeten verhuizen. Samen met deze groep woningzoekers gaan we op zoek naar mogelijkheden. Het bouwen van extra huizen zorgt indirect ook voor een grotere sloopopgave in de toekomst. Daar denken we goed over na. Volgende week leest u meer over het bouwen van nieuwe woningen en wat dat betekent voor de toekomst.