Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Haarlo en Gelselaar kunnen aan de slag met hun woonuitdagingen

In Haarlo en Geesteren zijn inwoners de afgelopen tijd met elkaar in gesprek gegaan over het thema ‘wonen’. De komende maanden starten diverse projecten die hieruit voortvloeien. Het college van B&W heeft op 29 januari het Ontwikkelkader, dat een aantal belangrijke spelregels bevat, vastgesteld. Aan de hand van die spelregels kunnen inwoners in beide dorpen aan de slag met vervolgstappen voor het realiseren van verschillende woonuitdagingen voor hun dorp.

Afgelopen half jaar is in zowel Haarlo als Gelselaar samen met inwoners een proces doorlopen om tot een visie op wonen per dorp te komen. Dit is gebeurd door middel van een grootschalige woonenquête, enkele bewonersbijeenkomsten en o.a. onderzoek naar de huidige kwaliteit van de woningvoorraad, leeftijd en huishoudsamenstelling van de inwoners. Verder zijn er enkele verdiepende gesprekken gevoerd met inwoners. Door dat proces is veel nuttige informatie verzameld van waaruit woonuitdagingen voor het dorp benoemd zijn, waar inwoners mee aan de slag kunnen.

Woonuitdagingen voor Haarlo:

  • Energiezuinig en levensloop geschikt maken van de huidige woningvoorraad.
  • Verbeteren samenwerking tussen verenigingsleven en overige organisaties in het dorp voor een goed behoud van 20 tot 50-jarige inwoners in het dorp. Deze groep houdt het dorp levendig en draagt zorg voor het behoud van de school en het verenigingsleven.

Woonuitdagingen voor Gelselaar:

  • Doorstroming realiseren op de woningmarkt.
  • Energiezuinig en levensloop geschikt maken van de huidige woningvoorraad.
  • Jongeren woonperspectief bieden.
  • Goed wonen voor ouderen en wonen met zorg

De spelregels voor de woonuitdagingen

Op hoofdlijnen zijn de spelregels:

  1. Maximaal blijven investeren in bestaande woningvoorraad (energiezuinig en levensloop geschikt maken).
  2. Nieuwe woonontwikkelingen kunnen toegevoegd worden, wanneer daar aantoonbare behoefte aan is bij inwoners en dit niet ingevuld kan worden in de bestaande woningvoorraad.

De inwoners in beide dorpen zijn nu aan zet om aan de slag te gaan met de woonuitdagingen. De contactpersoon Wonen van gemeente Berkelland kan inwoners, als zij dat willen, ondersteunen bij het verder uitrollen van de projecten. De contactpersoon Wonen van gemeente Berkelland is Anja van Maren, te bereiken via a.vanmaren@gemeenteberkellandnl of 06 - 1820 1101.