Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Ontwerpbestemmingsplan Diepenheimseweg 29 Neede 2019 ter inzage

Het college van B&W heeft besloten om voor de Diepenheimseweg 29 in Neede een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. In dat plan staat dat op die locatie geen grootschalige agrarische ontwikkeling meer mogelijk is. Wel biedt het de mogelijkheid om 15 paarden en 30 stuks rundvee te houden.

Op 13 maart 2018 besloot de gemeenteraad van Berkelland een voorbereidingsbesluit te nemen voor de Diepenheimseweg 29. Dat houdt in dat de eigenaar een jaar lang geen mogelijkheden heeft om een varkenshouderij te beginnen op dat adres, wat volgens het geldende bestemmingsplan wel kan. Inmiddels heeft de eigenaar laten weten geen varkenshouderij te willen beginnen op dat adres, mede op basis van reacties uit de buurt. Er is nu een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat rekening houdt met de belangen van de buurt en de eigenaar. Dit ontwerpbestemmingsplan richt zich op een verkleining van het agrarisch bouwvlak en het inperken van de gebruiksmogelijkheden.

De eigenaar heeft aangegeven graag paarden en rundvee te willen houden op het adres. De mogelijkheid om 15 paarden en 30 koeien (10 zoogkoeien en 20 stuks jongvee) te houden met bijbehorende bebouwing, wordt hierin toegestaan. Ook kan hij zijn grond blijven gebruiken voor akkerbouw.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 6 maart tot en met 16 april. Tijdens deze periode kan een zienswijze worden ingediend. Daarna heeft de gemeenteraad twaalf weken de tijd om een definitief besluit te nemen over het bestemmingsplan.