Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Raad bezoekt Friesland

Een delegatie van de gemeenteraad ging gezamenlijk met collegeleden, commissieleden en medewerkers van de gemeente op 1 februari naar Friesland. Doel van het bezoek was om gezamenlijk inspiratie op te doen over aanpakken om onze gemeente zo vitaal en leefbaar mogelijk te houden. Friesland kent gemeenten die wat betreft demografische ontwikkelingen, zoals bevolkingsdaling, een vergelijkbaar karakter hebben met Berkelland.

frieslandfriesland2

De raadsleden gingen onder andere kijken in het dorpshuis van Weidum, de dijkwoningen van Waadhoeke die toekomstbestendig gemaakt moeten worden en in Garijp. Daar wordt een voormalige zuivelfabriek omgebouwd tot een zorgcomplex in combinatie met kinderdagopvang en een peuterspeelzaal. Een mooi voorbeeld van hoe een markant leegstaand gebouw een nieuwe bestemming krijgt.