Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Registratie levenloos geboren kinderen

Vanaf maandag 4 februari 2019 kunnen ouders bij de gemeente waar ze staan ingeschreven een verzoek kunnen indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen.

Wijziging wet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP). Hierdoor wordt het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen. Dit geldt ook voor kinderen van wie een Nederlandse akte is opgemaakt, dat vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was.

Gegevens voor ouders zichtbaar

Ouders zien het als een emotioneel gemis dat de gegevens van hun levenloos geboren kind niet in de basisregistratie voorkomt. Met deze registratie worden deze gegevens zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Meer informatie

Voor meer informatie over de registratie van een levenloos geboren kind in de BRP volgt u deze link. Ook op de site van de rijksoverheid vindt u hierover informatie. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met afdeling Burgerzaken van de gemeente Berkelland via (0545) 250 250.