Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Stemmen vanuit het buitenland

De verkiezing Europees Parlement vindt plaats op donderdag 23 mei 2019. Kiezers die buiten Nederland wonen, moeten zich voor deelname registreren als kiezer in het buitenland bij de gemeente Den Haag. Als u zich wilt registreren dan kan dat via het registratieformulier op de website www.denhaag.nl.

Brief, volmacht of persoonlijk

Bij het registratieverzoek moet u als kiezer aangeven of u per brief, bij volmacht of in persoon in Nederland in een stembureau naar keuze wilt stemmen.
Binnen de gemeente Den Haag is het ‘Bureau Verkiezingen’ verantwoordelijk voor de registratie van kiezers in het buitenland. Bureau Verkiezingen is bereikbaar via het telefoonnummer 070-353 44 00 of via email: kbn.verkiezingen@denhaag.nl.

Tijdelijk in buitenland voor werk?  

Staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief. Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)? Machtig een familielid of kennis in Nederland om te stemmen namens u. Degene die namens u stemt moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dien bij de gemeente waar u staat ingeschreven een verzoek in om een machtiging af te geven.

Per brief stemmen                                                                                                            

U kunt ook per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren bij de burgemeester van Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.denhaag.nl.