Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Vaststellen spelregels voor tijdelijke woningen

De gemeenteraad van Berkelland wordt in maart voorgesteld spelregels voor tijdelijke woningen vast te stellen. De gemeente Berkelland wil ruimte bieden aan nieuwe wooninitiatieven, mits ze aantoonbaar voorzien in de behoefte van inwoners. Een mogelijkheid daarbij zijn tijdelijke woningen, dat zijn woningen voor maximaal 10 jaar.

De situatie op de woningmarkt is in 2 jaar snel veranderd, ook in Berkelland. Veel mensen willen weer verhuizen, het aanbod neemt af en goede woningen zijn snel verkocht of verhuurd. Ook wordt nu duidelijk dat het bestaande woningaanbod onvoldoende aansluit bij de vraag. Er staan vooral veel vrijstaande en duurdere woningen te koop. Voor starters zijn er te weinig betaalbare en instapklare woningen, en voor ouderen te weinig levensloopgeschikte woningen. Extra woningen zijn nodig. De gemeente wil dit vraaggericht invullen. In de kleine kernen lopen nu al gesprekken met woningzoekers, later dit jaar volgen gesprekken in de grote kernen.

Tijdelijke woningen

Naast gewone woningen is er behoefte aan een ‘flexibele’ woningvoorraad om snel in te kunnen spelen op de veranderende woonvraag. Wethouder Patricia Hoytink-Roubos: “Er zijn steeds meer mensen die met spoed of die ter overbrugging een woning nodig hebben. Wachten op een sociale huurwoning of een woning kopen is voor hen geen oplossing. Ook zijn er mensen die tijdelijk willen experimenteren met innovatieve woonvormen of bouwconcepten.”

De gemeente wil voor deze doelgroepen mee werken aan het realiseren van tijdelijke woningen. “Een kans ligt hier voor tijdelijke bewoning van bijvoorbeeld een winkel, kantoor of maatschappelijk vastgoed”, vertelt wethouder Patricia Hoytink-Roubos. “Bijkomend voordeel is dat het verpaupering van leegstaand vastgoed voorkomt. Maar ook een demontabele kleine woning is mogelijk.”

Een vergunning met een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan is mogelijk voor een periode van maximaal tien jaar. Verlenging is niet mogelijk. Het moet daarbij aannemelijk zijn dat de bewoning aan het eind van de periode eindigt zonder onomkeerbare gevolgen. Uiteraard moeten ook tijdelijke woningen voldoen aan de uitgangspunten voor een goede ruimtelijke ordening.

Tiny houses

Een bijzondere vorm van tijdelijke woningen zijn tiny houses, kleine demontabele huisjes. Hoewel er af en toe vragen binnenkomen bij de gemeente over de mogelijkheden, is de behoefte niet concreet bekend. Aan de raad wordt voorgesteld om mee te werken aan één tiny houseproject voor maximaal 10 jaar als daar initiatiefnemers voor zijn.