Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019

Woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. U kunt dus twee keer stemmen.

stemmen

Iedere kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Berkelland van 18 jaar en ouder kan die dag gaan stemmen. U kunt tussen 7.30 en 21.00 uur in één van de 29 stembureaus binnen de gemeente uw stem uitbrengen. De komende weken informeren wij u via BerkelBericht over de verkiezingen. Deze keer informeren we u over de kiezerspas en het stemmen bij volmacht.

Stemmen met een kiezerspas

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op woensdag 20 maart 2019 is het een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau. Voor de Provinciale Staten geldt dat u kunt stemmen met een kiezerpas in de hele provincie. Met een kiezerspas voor de Waterschapsverkiezing kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het Waterschap Rijn en IJssel, en voor een beperkt aantal inwoners in het Waterschap Vechtstromen.

Een kiezerspas kunt u krijgen door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u stemmen in elk willekeurig stembureau binnen de provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor de Waterschapsverkiezingen kunt u stemmen in een willekeurig stembureau binnen het Waterschap Rijn en IJssel, en voor een beperkt aantal inwoners in het Waterschap Vechtstromen. Let op: de grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de Publiekswinkel. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Stemmen bij volmacht

De onderhandse volmacht is een relatief eenvoudige manier om iemand anders, die ook in de gemeente Berkelland staat ingeschreven, namens u te laten stemmen. U moet het volmachtbewijs aan de achterzijde van de stempas volledig invullen. U draagt de stempas én een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over aan een voor u vertrouwd persoon. Bij de overdracht ondertekenen zowel u als de gemachtigde het volmachtbewijs. U kunt nog tot op de dag van de verkiezingen gebruik maken van deze mogelijkheid.

U kunt ook schriftelijk iemand machtigen om bij volmacht voor u te mogen stemmen. Bijvoorbeeld als u in het buitenland verblijft. Bij de Publiekswinkel in Borculo kunt u kosteloos een formulier ophalen of opvragen waarmee u kunt verzoeken bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoek kunt u uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 uur indienen bij de gemeente.

Let op: Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Voor meer informatie over stemmen met een kiezerspas en stemmen bij volmacht kunt u contact opnemen met het team klantcontact, Marktstraat 1 in Borculo. Telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0545-250 250. U kunt de benodigde formulieren ook downloaden via onze website www.gemeenteberkelland.nl.