Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Wederopbouw in de Achterhoek - themaproject

De Achterhoek verbindt. In 2019 en 2020 vindt het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’ plaats. Berkelland slaat met tien Achterhoekse gemeenten de handen ineen om samen het erfgoed van de wederopbouw in deze regio onder de aandacht te brengen. Zowel regionaal als lokaal vinden er volop activiteiten rond dit thema plaats.

nieuwetijd

Wethouder Anjo Bosman: “Samen de schouders eronder en ‘anpakken’ past zowel bij Berkelland, bij de Achterhoek, als ook bij de Wederopbouwperiode. Dat zullen we dus veel terugzien in dit project Een nieuwe tijd!”

Een nieuwe tijd na de oorlog

De wederopbouwperiode van Nederland (1940-1965) is van grote invloed geweest op onze omgeving zoals we die nu kennen. Na de bevrijding brak er een nieuwe spannende tijd aan waarin er veel gebeurde. Deze periode kende allerlei uitdagingen en vernieuwingen. Zo waren er veel verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog en was er tekort aan materiaal en woningen. Aan de andere kant was er ook sprake van een enorme technologische vooruitgang, zoals de opkomst van de auto en de televisie. 

De wederopbouw; kansen en innovatie

Het was een tijd van schaarste maar ook een tijd van economische groei, welvaart, optimisme en vernieuwing. Op grote schaal werden nieuwe wijken, kerken, wijkcentra, industrie en scholen gebouwd. Het landschap veranderde op veel plaatsen door grootschalige ruilverkaveling. Berkelland inventariseert op dit moment alle karakteristieke panden uit deze periode. Vaak wordt de architectuur, stedenbouw en de kunst uit de wederopbouwperiode onterecht als saai, lelijk en braaf bestempeld. Deze tijd bevat ook veel bijzondere verhalen en kwaliteit. Het is echt de moeite waard om dit te laten zien. Maar ook omdat de wederopbouwperiode veel parallellen bevat met de uitdagingen waar wij tegenwoordig mee te maken hebben.

Samenwerken en leren; kijken naar de toekomst

Om te laten zien hoe bijzonder deze periode eigenlijk is en was, vindt in 2019 en 2020 het project ‘Een nieuwe Tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’ plaats.

Wethouder Bosman: “We doen mee met dit project, omdat niet alleen de verhalen en de bijzondere tijdsgeest van deze periode centraal staan, maar waar we ook een brug willen slaan naar de opgaven van nu. Veel huizen en andere gebouwen uit de wederopbouwperiode zijn bijvoorbeeld niet energiezuinig. Ze moeten grootschalig gemoderniseerd en verduurzaamd worden. We willen de cultuurhistorische kwaliteiten van de wederopbouw inzetten en als inspiratie gebruiken voor toekomstige ontwikkelingen. Alle Achterhoekse gemeenten werken samen in een regionaal programma, maar er is ook ruimte voor uiteenlopende lokale initiatieven.”

Mee doen of kennis delen?

Heeft u informatie of een bijzonder verhaal uit deze periode? Of wilt u als vereniging of stichting graag deelnemen met een activiteit aan het thema? Dat horen wij graag! Dan kunt u contact opnemen met Joanne te Winkel – j.tewinkel@geldersgenootschap.nl