Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Wijk- en kerngericht werken

‘Samen maken we de buurt’. Onder deze titel vond op 29 januari 2019 een inspiratiebijeenkomst plaats over wijk- en kerngericht werken. Ruim honderd aanwezigen lieten zich informeren en inspireren.

Tekening Berkelland met de vier gebiedswethouders in hun eigen gebied

Tijdens de inspiratiebijeenkomst hebben we betrokken inwoners, die veel contact hebben met ons als gemeente, en raadsleden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het wijk- en kerngericht werken, maar ook over de dilemma’s die we als gemeente tegenkomen.

Visie

De gemeente werkt momenteel aan een nieuwe visie om het wijk- en kerngericht werken verder te kunnen door ontwikkelen. Inwoners en ondernemers organiseren veel zelf. Op diverse terreinen maken ze hun leefomgeving en samenleving mooier, fijner, gezonder en duurzamer. Als gemeente willen we ze de ruimte en het vertrouwen geven om zaken zelf op te pakken. Ook hebben we aandacht voor inwoners die nog niet zo betrokken of in beeld zijn, maar wel een steentje willen bijdragen. Zodat we er met zijn allen onze schouders onder kunnen zetten.

Gebiedswethouder

De gemeente is ingedeeld in vier gebieden. Voor elk gebied is er een contactpersoon die het eerste aanspreekpunt is. Ook heeft elk gebied een gebiedswethouder. De gebiedswethouder heeft, naast de inhoudelijke portefeuilles, de functie als aanspreekpunt en ambassadeur voor een gebied.

De gebiedswethouder heeft veel contact met de contactpersonen. Samen verbinden zij initiatieven vanuit het gebied op de manier die het beste past bij dat initiatief. Daarbij houden ze  steeds de vraag voor ogen wat de rol van de overheid in dat specifieke geval is en/of samenwerking met inwoners, bedrijven of maatschappelijke partners voor de hand ligt.

Wie zijn de contactpersonen en hoe kunt u ze bereiken?

U kunt uw vragen via de telefoon of email aan ons voorleggen. Graag maken we dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Hiervoor komen we ook graag naar u toe.

Mensen bijeen in restaurant gemeentehuisIn kleine groepjes uiteen om te praten over wijk- en kerngericht werken