Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Zorg- en huurtoeslag senioren

Senioren hebben vaak recht op toeslagen als huur- en zorgtoeslag, maar een groot deel van hen vraagt deze niet aan. Hierdoor lopen zij mogelijk jaarlijks vele euro’s mis.

Waarvoor zijn de toeslagen?

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van de woning.  
De seniorenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv hebben in kaart gebracht of 55-plussers gebruik maken van zorgtoeslag en huurtoeslag. Hieruit blijkt dat senioren vaak niet weten dat ze in aanmerking komen voor deze toeslagen. Bijvoorbeeld omdat een overleden partner de financiën altijd regelde, of ze denken dat een vast inkomen nodig is om een toeslag te kunnen aanvragen.

Meer informatie

Bent u benieuwd op welke toeslagen u recht heeft? Op www.toeslagen.nl kunt u uw toeslagen berekenen.