Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Januari

 • Deel buitengebied Borculo/Ruurlo grijze container 9 januari geleegd

  02 januari 2019

  Door een misverstand is de grijze container in het buitengebied van Borculo en Ruurlo niet geleegd op 31 december 2018. Dat stond wel op de afvalkalender van 2018. Op woensdag 9 januari 2019 komt de firma Ter Horst de grijze container alsnog leegmaken.

 • Kerstfeest De Leerkotte

  04 januari 2019

  Ook dit jaar organiseerde de Voormekaarteams uit Neede en Borculo op Eerste Kerstdag een gezellig samenzijn voor mensen die deze feestdagen alleen moeten doorbrengen. Een van de vrijwilligers blikt terug op deze bijzondere middag.

 • Bijeenkomst cliëntenraad Participatiewet

  04 januari 2019

  De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 10 januari 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

 • Bezwaarschrift met DigiD

  04 januari 2019

  In de huidige tijd wordt veel gecommuniceerd via het internet. Om die reden heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er per 1 januari 2019 digitaal bezwaar kan worden gemaakt.

 • Welzijnsraad vergadert

  04 januari 2019

  De Welzijnsraad vergadert ook in 2019 weer op locatie en wel op 17 januari 2019 om 20.00 uur in D’Oale Smederieje, Borculoseweg 4 in Neede. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

 • Bij welk afval hoort een chipszak?

  18 januari 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Aanmelding kampioenen

  04 januari 2019

  Op 21 februari 2019 organiseren we een kampioensbal voor de Berkellandse kampioenen van 2018. We vinden het een hele prestatie als een persoon of team op sportief- en/of cultureel gebied (in brede zin) kampioen wordt. U kunt tot 28 januari 2019 kampioenen aanmelden

 • Openingstijden en werken op afspraak

  04 januari 2019

  De gemeente Berkelland voert vanaf 1 januari 2019 een proef uit met werken op afspraak. Dit om de wachttijden te verkorten. Daarnaast is de gemeente telefonisch niet bereikbaar op dinsdagmiddag, enkel voor spoedgevallen.

 • Inloopmomenten Voormekaar

  04 januari 2019

  Heeft u gezondheids- of opvoedvragen, wilt u vrijwilligerswerk doen, bent u mantelzorger en wilt u uw situatie bespreken of heeft u een andere vraag over uw wijk of buurt? Dan kunt u gebruik maken van de inloopmomenten van Voormekaar en de contactpersonen in uw woonplaats. U hoeft zich van te voren niet aan te melden.

 • Uitnodiging thema-avond

  04 januari 2019

  Op maandagavond 14 januari 2019 organiseert de gemeente Berkelland een avond over het actuele thema georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en algemene veiligheid. Dit doen we samen met het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, het centrum voor criminaliteitspreventie (CCV), politie en brandweer. “Georganiseerde criminaliteit. Hoe veilig is Berkelland?”

 • Cursus voor aanstaande ouders

  04 januari 2019

  Het bestond nog niet, een cursus die aanstaande ouders samen voorbereidt op het ouderschap. Nu wel: OuderTeam Nu. Een gratis cursus voor aanstaande ouderparen uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

 • Gladheidbestrijding in Berkelland

  04 januari 2019

  De winter laat zich soms al een beetje zien en de buitendienst heeft de eerste strooirondes alweer achter de rug. Hoe het strooibeleid van de gemeente eruitziet kunt u nalezen op onze website www.gemeenteberkelland.nl > gladheidbestrijding. Daar vindt u ook een kaart waarop de A en B-routes staan. Als onze strooiwagens de weg op gaan twitteren wij daarover.

 • Help je mee inzamelen?

  04 januari 2019

  Alle kinderen kunnen woensdag 9 januari 2019 van 13.00 tot 16.00 uur weer kerstbomen inzamelen en wegbrengen. De gemeente betaalt je daarvoor € 0,50 per boom. De kerstbomen worden daarna door de gemeente versnipperd. Kerstbomen mogen ook in de groene container of bij het grof tuinafval.

 • Animatiefilm over collegeprogramma

  14 januari 2019

  “In de gemeente Berkelland is het goed toeven! We zijn trots op de dynamiek van het platteland en het eigen karakter van de vier grote en de zeven kleine kernen. Deze betrokken en zelfredzame samenleving willen we behouden en versterken.” Zo begint een animatiefilm over het collegeprogramma ‘Samen investeren in Berkelland' waarin het college van de gemeente Berkelland binnen een paar minuten uitlegt wat de plannen voor de komende vier jaar zijn.

 • Opbrengst inzameling kerstbomen

  10 januari 2019

  Het was weer een drukte van belang bij de kerstbomeninzameling. Jongens en meisjes met fiets, skelter of lopend, maar ook ouders met auto en aanhangwagen reden af en aan om de bomen naar de inzamelpunten te brengen. Per boom leverde dat 50 eurocent op. Dit jaar een recordaantal. Iedereen heel hartelijk bedankt!

 • Nieuwjaarsreceptie goed bezocht

  10 januari 2019

  Op 7 januari 2019 vond de nieuwjaarsreceptie plaats bij de dorpsaccommodatie Rietmolen (DAR). Ruim 150 inwoners woonden de receptie bij waar het college van B&W ze een goed en gezond 2019 wenste.

 • Bij welk afval hoort.....

  10 januari 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Inloopavond over Lintveldseweg

  10 januari 2019

  In 2019 zal de Lintveldseweg in Eibergen worden gereconstrueerd. De tekeningen met de voorlopige ontwerpen zijn klaar en liggen ter inzage in de Publiekswinkel.
  Op 30 januari is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond bij ‘Hof van Eckberge’, Lintveldseweg 1a in Eibergen.

 • Mantelzorgcafé Neede

  10 januari 2019

  Mantelzorgers in Berkelland: 16 januari 2019 is er weer een Mantelzorgcafé in Neede. Deelname is gratis.

 • Statistieken Berkelland

  10 januari 2019

  Nu 2019 begonnen is, zijn er van 2018 diverse cijfers en feiten bekend. Een aantal willen we graag met u delen. Het betreffen wel voorlopige cijfers, omdat het CBS de definitieve cijfers nog vast moet stellen.

 • App 'SDOA Werkt'

  18 januari 2019

  De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft een app ‘SDOA werkt’. De app is gratis en bedoeld voor alle werkzoekenden en cliënten van de Sociale Dienst. In de app zijn onder andere de actuele vacatures in de regio Achterhoek te vinden waarop werkzoekenden makkelijk en snel kunnen reageren.

 • Bij welk afval hoort …

  18 januari 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Vrijwilliger in het zonnetje

  18 januari 2019

  De oliebollen en beste wensen zijn nog maar net uitgewisseld of wethouder Marijke van Haaren is alweer op pad om een vrijwilliger te verrassen. Samen met Janneke Broshuis van het Voormekaar team uit Eibergen, was onze wethouder deze maand in de bibliotheek van Eibergen.

 • Infoavond Oudestraat Neede

  18 januari 2019

  De Ondernemers Vereniging Neede, Gemeenschapsraad Neede en de gemeente Berkelland nodigen alle inwoners van Neede uit voor de informatieavond ‘Transformatievisie Oudestraat Neede 2030’ op donderdag 24 januari 2019 vanaf 19.30 uur in Grand Café de Hofmaat, Hofmaat 4 in Neede.

 • Jongerenraad Berkelland benoemd!

  23 januari 2019

  Op 22 januari 2019 is de jongerenraad tijdens de raadsvergadering op een feestelijke wijze geïnstalleerd. De eerste jongerenraad van Berkelland telt op dit moment 11 leden. De volgende leden zijn benoemd: Jesse Arends, Anne Arfman, Sanne Veltmaat, Yourie Vaalt uit Borculo, Koen Hissink, Joost Lankheet uit Neede, Siebren Kleine uit Geesteren, Jelle Kleinhesselink, Harm Stemerdink, Bas Wensink uit Ruurlo en Skye Nijland uit Eibergen. De kernen Beltrum, Haarlo, Gelselaar, Noordijk, Rekken en Rietmolen zijn nog niet vertegenwoordigd, dus de jongerenraad is nog op zoek naar jongeren uit deze kernen. Naast de leden is Priscilla Duin als tijdelijke voorzitter benoemd, om te helpen bij de opstart en de begeleiding van de jongerenraad in het eerste jaar.

 • 14 februari: Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet

  25 januari 2019

  De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 14 februari 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo.

 • Commissie bezwaarschriften vergadert op 4 februari

  25 januari 2019

  De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op maandag 4 februari 2019 een hoorzitting in de collegekamer van het gemeentehuis in Borculo.

 • Als de hamer valt…

  25 januari 2019

  Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

 • Ontwikkelingen Bestemmingsplan Buitengebied

  25 januari 2019

  De gemeente wil voor een groot gedeelte van het buitengebied van Berkelland naar één nieuw bestemmingsplan. In nauw overleg met de gemeenteraad heeft het college hier de afgelopen jaren aan gewerkt. Van april tot juni 2017 is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’ ter inzage gelegd. Sinds die tijd zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die invloed hebben gehad op de planning om tot een nieuw bestemmingsplan te komen.

 • Bij welk afval horen luiers en incontinentiemateriaal?

  06 februari 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Inspiratiebijeenkomst wijk- en kerngericht werken

  30 januari 2019

  ‘Samen maken we de buurt’. Onder deze titel vond op 29 januari een inspiratiebijeenkomst plaats over wijk- en kerngericht werken. Ruim honderd aanwezigen lieten zich informeren en inspireren.

 • 'Borculo ontmoet' zoekt vrijwilligers

  31 januari 2019

  ‘Borculo Ontmoet’ is een initiatief van Wijk de Koppel. Het doel is: de bewoners van Borculo een faciliteit bieden op gebied van zorg en welzijn waardoor zij niet in een sociaal isolement terecht komen. Om deze mensen met elkaar te verbinden om samen leuke dingen te gaan doen.