Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

14 februari: Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 14 februari 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur en de agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening.
 2. Nieuws uit de werkgroepen.
 3. Behandeling verslag evaluatiemiddag Stimulansz.
 4. Behandeling concept activiteitenplan 2019.
 5. Behandeling concept jaarverslag 2018.
 6. Voortgang invulling vacatures.
 7. Mededelingen.
 8. Uitgaande en ingekomen post.
 9. Vaststellen verslag 13 december 2018.
 10. Vaststellen verslag 10 januari 2019.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

De agenda  voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

logo