Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

In de raadsvergadering van 22 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten:

  • De leden van de Jongerenraad Berkelland te installeren.
  • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Sikkelerweg 6, Morsdijk 6 en Groenloseweg 64 (Ruurlo) 2018’ vast te stellen en voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
  • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Winterswijkseweg 35 (Eibergen) 2018’ vast te stellen en voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
  • De Verordening cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019 vast te stellen.
  • In te stemmen met de Tweede bestuursrapportage 2018 Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.