Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Bezwaarschrift met DigiD

In de huidige tijd wordt veel gecommuniceerd via het internet. Om die reden heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er per 1 januari 2019 digitaal bezwaar kan worden gemaakt.

Het digitaal indienen van een bezwaarschrift met uw DigiD

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen met uw DigiD. Dit doet u via de website van de gemeente.

Er zit wel een maximum aan de grootte van een bestand bij het digitaal versturen. Het bestand mag namelijk niet groter zijn dan 10 MB. Heeft u veel bijlagen bij uw bezwaarschrift, dan vragen wij u om het bezwaarschrift met bijlagen alsnog per post te versturen.

Schriftelijke indiening blijft ook mogelijk

Het blijft ook gewoon mogelijk om schriftelijk uw bezwaarschrift in te dienen. Dit kunt u doen door het bezwaarschrift per post te versturen.

Bezwaar via e-mail niet mogelijk

Bezwaar maken via de e-mail is niet mogelijk. Dient u uw bezwaarschrift per e-mail in, dan betekent dit dat het bezwaarschrift een gebrek bevat. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om dit gebrek te herstellen. U zult uw bezwaarschrift dan alsnog binnen een bepaalde periode per post of per DigiD in moeten dienen.