Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Juli

 • Tip van de week

  05 juli 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland. Deze keer over overtollige spullen en grofvuil.
  De kringloopbedrijven Aktief en Bohero halen gratis overtollige spullen, grofvuil, wit- en bruingoed op.

 • Dementie in Berkelland

  05 juli 2019

  Wilt u weten wat er in de gemeente Berkelland te doen is voor mensen met dementie en hun naasten? Of is er een andere reden dat u meer wilt weten over dementie? Op onze website is alle alle informatie op 1 plek samengebracht.

 • Weekmarkten zoeken standplaatshouders

  05 juli 2019

  Voor de gezellige weekmarkten in Eibergen en Borculo zoeken wij enkele vaste standplaatshouders. Voor de standplaatsen zijn plekken met verschillende frontlengtes beschikbaar. De standplaatsen zijn per direct vrij.

 • Asfalteringswerk Eibergseweg en Parellelweg Neede

  05 juli 2019

  Vanaf maandag 22 juli tot en met vrijdag 2 augustus 2019 worden er werkzaamheden uitgevoerd om de asfalt-toplaag van de Eibergseweg en de Parallelweg te vervangen. In deze periode zal het verkeer hinder ondervinden van de werkzaamheden.

 • App 'SDOA werkt' beschikbaar

  05 juli 2019

  De ‘SDOA werkt’ app is in eerste instantie voor de klanten van de Sociale Dienst, maar ook andere werkzoekenden kunnen gebruik maken van de app. De app is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

 • Méér Muziek in de Klas

  05 juli 2019

  Onlangs tekenden de Achterhoekse schoolbesturen, gemeenten, muziekverenigingen en muziekscholen een convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal De Achterhoek. Wethouder Anjo Bosman tekende namens de gemeente Berkelland het convenant.

 • Jaarverantwoording 2018 kinderopvang

  05 juli 2019

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de kwaliteit van de kinderopvang. Met kinderopvang bedoelen we de kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en voorziening gastouders (VGO). Het jaarverslag over 2018 laat zien in hoeverre de gemeente haar verantwoordelijkheid en de kwaliteit voor de kinderopvang op orde heeft.

 • Geen inloopmomenten zomervakantie

  05 juli 2019

  Het is bijna zomervakantie. Tijdens deze lange vakantieperiode maken veel minder inwoners gebruik van de wekelijkse inloopmomenten van de contactpersonen en Voormekaar. Daarom is er een zomerstop.

 • Zomertoer 15 juli van start

  05 juli 2019

  Het is zover! Maandag 15 juli 2019 is de aftrap van de Zomertoer Berkelland.
  Om 15.30 uur opent wethouder Marijke van Haaren op het grasveld bij de Maat in Eibergen de Zomertoer en gaat het zomerprogramma beginnen!

 • Maandag 15 juli start Zomertoer Berkelland!

  12 juli 2019

  Nog maar een paar nachtjes slapen! Maandag 15 juli 2019 is de aftrap van de Zomertoer Berkelland.
  Om 15.30 uur opent wethouder Marijke van Haaren op het grasveld bij de Maat in Eibergen de Zomertoer en gaat het zomerprogramma beginnen!

 • College wil woningbouw op drie locaties in Rietmolen

  10 juli 2019

  Samen met de projectgroep (T)huis in Rietmolen is de woonbehoefte in Rietmolen in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn locaties in beeld gebracht in Rietmolen, waar woningbouw mogelijk is. Ook is een kader gemaakt, waaraan nieuwe ontwikkelingen moeten worden getoetst.

 • Agendatip voor na de vakantie: Maand van de opvoeding

  11 juli 2019

  Samen met de gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk organiseert het Preventie Platform Jeugd in oktober allerlei (gratis) activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Van ‘gezond slapen’ tot ‘omgaan met social media’, van ‘PEERtoftheater’ tot ‘het puberbrein’: elke week is er wel iets te doen, dichtbij huis.

 • Bewegen en ontmoeten voor inwoners met dementie en de mantelzorger

  11 juli 2019

  Er zijn nog plekken vrij! Sport Federatie Berkelland (SFB) start na de zomer een wekelijks beweegprogramma voor (jonge) inwoners met dementie. En terwijl er gesport wordt, is er voor hun partner/mantelzorger de mogelijkheid om andere partners/ mantelzorgers te ontmoeten.

 • 28 september Burendag!

  11 juli 2019

  Op 28 september is het Burendag! Dit landelijke feest vier je samen met je buren. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Ook in Berkelland zijn verschillende straten en wijken die meedoen met Burendag. Via de website www.burendag.nl vindt u leuke ideeën en kunt u uw activiteit aanmelden.

 • Volgende week geen BerkelBericht

  11 juli 2019

  In verband met de vakantieperiode verschijnt er geen BerkelBericht in de weken 30, 32 en 34. Volgende week 23 juli dus geen BerkelBericht in Achterhoek Nieuws.

 • Op vakantie? Licht uw buren in

  11 juli 2019

  De zomerperiode is een tijd waarin veel mensen op vakantie gaan. Het is echter ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners weg zijn. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. • Geen avonddiensten Publiekswinkel tijdens de bouwvakvakantie

  11 juli 2019

  Tijdens de bouwvakvakantie is de Publiekswinkel ’s avonds gesloten. Het gaat om 7, 14 en 21 augustus. U kunt dan tussen 17.00 en 19.00 uur NIET bij ons terecht.

 • Geen inloopmomenten in de zomervakantie

  11 juli 2019

  Vanaf volgende week zijn er geen inloopmomenten van de contactpersonen en Voormekaar. Uiteraard kunt u voor gezondheids- of opvoedvragen, meldingen én ideeën voor uw buurt wel bellen naar de gemeente en Voormekaar. Of gebruik maken van het online vraagformulier op www.voormekaar.net.

 • Zwarte Cross Festival 18 tot en met 21 juli in Lichtenvoorde

  12 juli 2019

  Komend weekend, van donderdag 18 tot en met maandag 21 juli (laatste campingdag), wordt op de Besselinkschans in Lichtenvoorde het Zwarte Cross Festival gehouden. Het evenement trekt in die 4 dagen heel veel bezoekers. Dat heeft gevolgen voor het verkeer op de doorgaande wegen, zoals de N18 (Twenteroute) en de N313 (Hamelandweg).

 • ‘Dankjeweltaart’ voor kwekerij Heutinck

  12 juli 2019

  Op 8 juli hebben we, vanuit de gemeente Berkelland een ‘dankjeweltaart’ mogen uitreiken aan Kwekerij Heutinck in Borculo. Met het uitreiken van de taart wil de gemeente alle ondernemers bedanken die een bijdrage leveren aan de innovatieve Gelderse economie, die Gelderland helpen verduurzamen en groeien.

 • Berkelland onderzoekt 2 locaties nieuwbouw Staring College

  18 juli 2019

  De gemeente Berkelland en het Staring College hebben twee locaties in beeld voor nieuwbouw. Dit zijn de huidige locatie aan de Beukenlaan en een locatie bij sportpark De Wildbaan. Beide locaties worden nader onderzocht.

 • Sproeiverbod vanwege extreme droogte

  18 juli 2019

  Tijdelijk verbod voor onttrekken water uit beken, sloten en vijvers in onder andere Twente en Achterhoek

 • Berkelfestival 2019 – We vieren de Berkel!

  19 juli 2019

  Op haar weg van de bron in Billerbeck tot aan de monding in de IJssel in Zutphen drukt de Berkel haar stempel op het prachtige landschap en verbindt ze acht steden met elkaar. Het jaarlijkse Berkelfestival viert het fraaie landschap, de enerverende steden en de veelzijdige cultuur langs de rivier. Van 23 tot en met 25 augustus 2019 wordt de Berkel aan beide kanten van de Duits-Nederlandse grens in de schijnwerpers gezet, met tal van activiteiten op, langs en in de rivier. Een eerste overzicht vindt u per direct op de festivalsite www.berkelfestival.eu.

 • Tips tegen de hitte

  23 juli 2019

  Het is warm! En komende week houden we nog even deze tropische temperaturen.

 • “Bouwen in Berkelland voor jong en oud!”: Wethouder Maikel van der Neut

  24 juli 2019

  In de Achterhoekse gemeenten is unaniem gekozen om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is; voor jongeren en ouderen. Dit gebeurt door het vaststellen van regionale kwaliteitscriteria.

  Wethouder Maikel van der Neut: “In Berkelland bevestigt dit de koers die wij al hebben ingezet, en dat is om te bouwen naar behoefte. Daar hebben we in Beltrum én in Rietmolen al actief op ingezet.”

 • Help ook mee de omgeving van kinderen rookvrij maken

  25 juli 2019

  Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen van tabaksrook. En als kinderen zien dat anderen roken, is de kans groter dat ze zelf ook gaan roken. Om kinderen te beschermen tegen tabaksrook is het belangrijk dat de omgeving van kinderen rookvrij is. Daarom is de actie ‘rookvrij kinderspel’ op rookvrij.nl gestart.

 • Koop geen kaarten en kalenders aan de deur

  25 juli 2019

  Voor de verkoop van goederen aan de deur voor het goede doel, zoals kaarten, kalenders en stroopwafels, is ook een collectevergunning nodig. Het komt vaak voor dat er geen vergunning is aangevraagd. De mooiste smoes om geen vergunning te hebben, is een beroep op artikel 7 van de Grondwet. Daarin wordt de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd. Dus wanneer je een pakkend citaat op een ansichtkaart zet, zou je gebruikmaken van een grondrecht en hoef je geen vergunning te hebben. Dat is onzin! Ons advies is om geen goederen aan de deur te kopen.

 • Gratis cursus ‘omgaan met mensen met dementie’

  25 juli 2019

  Netwerk Dementie Oost Achterhoek organiseert na de zomervakantie de cursus ‘omgaan met dementie’. Deze cursus is bedoeld voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van mensen met dementie. U kunt zich opgeven om deel te nemen, er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.

 • Berkelfestival 2019 – We vieren de Berkel!

  25 juli 2019

  Op haar weg van de bron in Billerbeck tot aan de monding in de IJssel in Zutphen drukt de Berkel haar stempel op het prachtige landschap en verbindt ze acht steden met elkaar. Het jaarlijkse Berkelfestival viert het fraaie landschap, de enerverende steden en de veelzijdige cultuur langs de rivier. Van 23 tot en met 25 augustus 2019 wordt de Berkel aan beide kanten van de Duits-Nederlandse grens in de schijnwerpers gezet, met tal van activiteiten op, langs en in de rivier.

 • Geen avonddiensten Publiekswinkel tijdens de bouwvakvakantie

  25 juli 2019

  Tijdens de bouwvakvakantie is de Publiekswinkel ’s avonds gesloten. Het gaat om 7, 14 en 21 augustus. U kunt dan tussen 17.00 en 19.00 uur NIET bij ons terecht.

 • Laat uw caravan niet langer dan 3 dagen aan de openbare weg staan

  25 juli 2019

  In de vakantieperiode halen veel inwoners de caravan, camper of kampeerwagen weer ‘van stal’ om op vakantie te gaan. Die moet natuurlijk tijdig worden ingepakt, en na de vakantie moet er weer uitgepakt en schoongemaakt worden. Let erop dat u uw kampeermiddel niet langer dan 3 dagen aan de openbare weg laat staan.

 • Berkelland onderzoekt twee locaties voor nieuwbouw Staring College in Borculo

  25 juli 2019

  De gemeente Berkelland en het Staring College hebben twee locaties in beeld voor nieuwbouw. Dit zijn de huidige locatie aan de Beukenlaan en een locatie bij sportpark De Wildbaan. Beide locaties worden nader onderzocht.

 • Tip van de week: Tips van inwoners

  25 juli 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Vrijwilliger in het zonnetje, deze keer: Gerrit Hengeveld

  25 juli 2019

  Met de wind in de rug stapte wethouder Marijke van Haaren afgelopen zaterdag de houtzaag- en korenmolen Agneta in Ruurlo binnen. Gerrit Hengeveld, vrijwilliger van het eerste uur, werd verrast met bloemen en een heerlijke taart. Marijke van Haaren: “U bent een stuwende kracht voor het behoud van deze prachtige molen!”

 • Agendatip voor na de zomervakantie

  25 juli 2019

  Samen met de gemeente Berkelland organiseert het Preventie Platform Jeugd in oktober allerlei (gratis) activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Van ‘gezond slapen’ tot ‘omgaan met social media’, van ‘PEERtoftheater’ tot ‘het puberbrein’: elke week is er wel iets te doen, dichtbij huis.

 • Één verordening Sociaal Domein

  29 juli 2019

  Inwoner centraal in de lokale vertaling van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

  De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk willen binnen het Sociaal Domein graag maatwerk bieden aan hun inwoners. Daarom werken we de komende tijd aan één toegankelijke verordening. Dit biedt ruimte biedt om in te kunnen spelen op wat een inwoner écht verder helpt. In gezamenlijkheid wordt het proces opgepakt, de concrete invulling wordt per gemeente vertaald naar de eigen, lokale situatie. De verordening Sociaal Domein vervangt straks alle huidige lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet en de Wet schuldhulpverlening.

 • Berkellands Naoberfonds: subsidieregeling vastgesteld en leden adviescommissie benoemd

  01 augustus 2019

  Het Berkellands Naoberfonds gaat op 1 september 2019 van start. De subsidieregelingen zijn vastgesteld. Na een sollicitatieprocedure zijn in de adviescommissie van het Berkellands Naoberfonds benoemd: Han ten Brinke uit Neede, Raph Schouten uit Eibergen, Kees Koolschijn uit Ruurlo, Jo Kloosters uit Borculo en Anouk Meerbeek uit Ruurlo.

 • Inwonerpanel spreekt zich uit over identiteit en profiel van Berkelland

  01 augustus 2019

  Het inwonerpanel ‘Berkelland Spreekt’ heeft zich gebogen over de identiteit en het profiel van Berkelland. De resultaten van dit onderzoek zijn nu uitgewerkt. Het onderzoek is in het kader van het project 'promotie, marketing en branding van Berkelland’ gehouden. Het onderzoek wordt ook gebruikt om een data-analyse te maken met een inventarisatie van kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes voor de drie doelgroepen: bewoners, bedrijven, bezoekers. Op basis hiervan worden interviews en groepsgesprekken gehouden. Ook worden inwoners en ondernemers opgeroepen hun bijdrage te leveren aan ‘het Berkellandse verhaal’. Uiteindelijk moet dit een strategisch actieplan opleveren voor de profilering van Berkelland.