Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Juli

 • Tip van de week

  05 juli 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland. Deze keer over overtollige spullen en grofvuil.
  De kringloopbedrijven Aktief en Bohero halen gratis overtollige spullen, grofvuil, wit- en bruingoed op.

 • Dementie in Berkelland

  05 juli 2019

  Wilt u weten wat er in de gemeente Berkelland te doen is voor mensen met dementie en hun naasten? Of is er een andere reden dat u meer wilt weten over dementie? Op onze website is alle alle informatie op 1 plek samengebracht.

 • Weekmarkten zoeken standplaatshouders

  05 juli 2019

  Voor de gezellige weekmarkten in Eibergen en Borculo zoeken wij enkele vaste standplaatshouders. Voor de standplaatsen zijn plekken met verschillende frontlengtes beschikbaar. De standplaatsen zijn per direct vrij.

 • App 'SDOA werkt' beschikbaar

  05 juli 2019

  De ‘SDOA werkt’ app is in eerste instantie voor de klanten van de Sociale Dienst, maar ook andere werkzoekenden kunnen gebruik maken van de app. De app is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

 • Méér Muziek in de Klas

  05 juli 2019

  Onlangs tekenden de Achterhoekse schoolbesturen, gemeenten, muziekverenigingen en muziekscholen een convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal De Achterhoek. Wethouder Anjo Bosman tekende namens de gemeente Berkelland het convenant.

 • Jaarverantwoording 2018 kinderopvang

  05 juli 2019

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de kwaliteit van de kinderopvang. Met kinderopvang bedoelen we de kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en voorziening gastouders (VGO). Het jaarverslag over 2018 laat zien in hoeverre de gemeente haar verantwoordelijkheid en de kwaliteit voor de kinderopvang op orde heeft.

 • College wil woningbouw op drie locaties in Rietmolen

  10 juli 2019

  Samen met de projectgroep (T)huis in Rietmolen is de woonbehoefte in Rietmolen in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn locaties in beeld gebracht in Rietmolen, waar woningbouw mogelijk is. Ook is een kader gemaakt, waaraan nieuwe ontwikkelingen moeten worden getoetst.

 • Bewegen en ontmoeten voor inwoners met dementie en de mantelzorger

  11 juli 2019

  Er zijn nog plekken vrij! Sport Federatie Berkelland (SFB) start na de zomer een wekelijks beweegprogramma voor (jonge) inwoners met dementie. En terwijl er gesport wordt, is er voor hun partner/mantelzorger de mogelijkheid om andere partners/ mantelzorgers te ontmoeten.

 • Op vakantie? Licht uw buren in

  11 juli 2019

  De zomerperiode is een tijd waarin veel mensen op vakantie gaan. Het is echter ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners weg zijn. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. • ‘Dankjeweltaart’ voor kwekerij Heutinck

  12 juli 2019

  Op 8 juli hebben we, vanuit de gemeente Berkelland een ‘dankjeweltaart’ mogen uitreiken aan Kwekerij Heutinck in Borculo. Met het uitreiken van de taart wil de gemeente alle ondernemers bedanken die een bijdrage leveren aan de innovatieve Gelderse economie, die Gelderland helpen verduurzamen en groeien.

 • Tips tegen de hitte

  23 juli 2019

  Het is warm! En komende week houden we nog even deze tropische temperaturen.

 • “Bouwen in Berkelland voor jong en oud!”: Wethouder Maikel van der Neut

  24 juli 2019

  In de Achterhoekse gemeenten is unaniem gekozen om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is; voor jongeren en ouderen. Dit gebeurt door het vaststellen van regionale kwaliteitscriteria.

  Wethouder Maikel van der Neut: “In Berkelland bevestigt dit de koers die wij al hebben ingezet, en dat is om te bouwen naar behoefte. Daar hebben we in Beltrum én in Rietmolen al actief op ingezet.”

 • Help ook mee de omgeving van kinderen rookvrij maken

  25 juli 2019

  Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen van tabaksrook. En als kinderen zien dat anderen roken, is de kans groter dat ze zelf ook gaan roken. Om kinderen te beschermen tegen tabaksrook is het belangrijk dat de omgeving van kinderen rookvrij is. Daarom is de actie ‘rookvrij kinderspel’ op rookvrij.nl gestart.

 • Koop geen kaarten en kalenders aan de deur

  25 juli 2019

  Voor de verkoop van goederen aan de deur voor het goede doel, zoals kaarten, kalenders en stroopwafels, is ook een collectevergunning nodig. Het komt vaak voor dat er geen vergunning is aangevraagd. De mooiste smoes om geen vergunning te hebben, is een beroep op artikel 7 van de Grondwet. Daarin wordt de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd. Dus wanneer je een pakkend citaat op een ansichtkaart zet, zou je gebruikmaken van een grondrecht en hoef je geen vergunning te hebben. Dat is onzin! Ons advies is om geen goederen aan de deur te kopen.

 • Laat uw caravan niet langer dan 3 dagen aan de openbare weg staan

  25 juli 2019

  In de vakantieperiode halen veel inwoners de caravan, camper of kampeerwagen weer ‘van stal’ om op vakantie te gaan. Die moet natuurlijk tijdig worden ingepakt, en na de vakantie moet er weer uitgepakt en schoongemaakt worden. Let erop dat u uw kampeermiddel niet langer dan 3 dagen aan de openbare weg laat staan.

 • Berkelland onderzoekt twee locaties voor nieuwbouw Staring College in Borculo

  25 juli 2019

  De gemeente Berkelland en het Staring College hebben twee locaties in beeld voor nieuwbouw. Dit zijn de huidige locatie aan de Beukenlaan en een locatie bij sportpark De Wildbaan. Beide locaties worden nader onderzocht.

 • Tip van de week: Tips van inwoners

  25 juli 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Vrijwilliger in het zonnetje, deze keer: Gerrit Hengeveld

  25 juli 2019

  Met de wind in de rug stapte wethouder Marijke van Haaren afgelopen zaterdag de houtzaag- en korenmolen Agneta in Ruurlo binnen. Gerrit Hengeveld, vrijwilliger van het eerste uur, werd verrast met bloemen en een heerlijke taart. Marijke van Haaren: “U bent een stuwende kracht voor het behoud van deze prachtige molen!”

 • Één verordening Sociaal Domein

  29 juli 2019

  Inwoner centraal in de lokale vertaling van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

  De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk willen binnen het Sociaal Domein graag maatwerk bieden aan hun inwoners. Daarom werken we de komende tijd aan één toegankelijke verordening. Dit biedt ruimte biedt om in te kunnen spelen op wat een inwoner écht verder helpt. In gezamenlijkheid wordt het proces opgepakt, de concrete invulling wordt per gemeente vertaald naar de eigen, lokale situatie. De verordening Sociaal Domein vervangt straks alle huidige lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet en de Wet schuldhulpverlening.

 • Berkellands Naoberfonds: subsidieregeling vastgesteld en leden adviescommissie benoemd

  01 augustus 2019

  Het Berkellands Naoberfonds gaat op 1 september 2019 van start. De subsidieregelingen zijn vastgesteld. Na een sollicitatieprocedure zijn in de adviescommissie van het Berkellands Naoberfonds benoemd: Han ten Brinke uit Neede, Raph Schouten uit Eibergen, Kees Koolschijn uit Ruurlo, Jo Kloosters uit Borculo en Anouk Meerbeek uit Ruurlo.

 • Inwonerpanel spreekt zich uit over identiteit en profiel van Berkelland

  01 augustus 2019

  Het inwonerpanel ‘Berkelland Spreekt’ heeft zich gebogen over de identiteit en het profiel van Berkelland. De resultaten van dit onderzoek zijn nu uitgewerkt. Het onderzoek is in het kader van het project 'promotie, marketing en branding van Berkelland’ gehouden. Het onderzoek wordt ook gebruikt om een data-analyse te maken met een inventarisatie van kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes voor de drie doelgroepen: bewoners, bedrijven, bezoekers. Op basis hiervan worden interviews en groepsgesprekken gehouden. Ook worden inwoners en ondernemers opgeroepen hun bijdrage te leveren aan ‘het Berkellandse verhaal’. Uiteindelijk moet dit een strategisch actieplan opleveren voor de profilering van Berkelland.