Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Gratis cursus ‘omgaan met mensen met dementie’

Netwerk Dementie Oost Achterhoek organiseert na de zomervakantie de cursus ‘omgaan met dementie’. Deze cursus is bedoeld voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van mensen met dementie. U kunt zich opgeven om deel te nemen, er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.

dementie

Dementie is een ziekte met grote gevolgen. Niet alleen voor hen die de ziekte treft, maar ook voor de mensen in de directe omgeving. Zij zien iemand die hen na staat vaak op een onbegrijpelijke manier veranderen en steeds afhankelijker worden.
Als familielid of naaste bent u praktisch en emotioneel vaak nauw betrokken bij de zorg voor iemand met dementie. Gebleken is dat deskundige informatie over de ziekte en het delen van ervaringen met anderen veel steun geeft. Dit kan overbelasting voorkomen.

Inhoud van de cursus

In 4 bijeenkomsten worden de volgende thema’s besproken:
• wat is dementie en wat zijn de gevolgen van dementie
• tips voor omgang met mensen met dementie
• oriëntatie op hulpverlening en zorg

Data en locatie

De cursus wordt gegeven door een trajectbegeleider dementie van het Netwerk Dementie Oost Achterhoek. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur: op donderdag 26 september en 3, 17 en 24 oktober 2019 van 19.00 tot 21.00 uur.
De cursuslocatie is het gemeentehuis in Borculo (Marktstraat 1). De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 12 personen. Per gezin kunnen er 2 personen deelnemen aan de cursus.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

U kunt ook contact opnemen met uw trajectbegeleider dementie of de voor u bekende wijkverpleegkundige.