Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Jaarverantwoording 2018 kinderopvang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de kwaliteit van de kinderopvang. Met kinderopvang bedoelen we de kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en voorziening gastouders (VGO). Het jaarverslag over 2018 laat zien in hoeverre de gemeente haar verantwoordelijkheid en de kwaliteit voor de kinderopvang op orde heeft.

Kind met vingers vol gekleurde verf

Het college heeft de jaarverantwoording 2018 vastgesteld

Deze jaarverantwoording bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder staan de onderdelen met daarbij het resultaat:

1. Afhandeling aanvragen

    Alle aanvragen en wijzigingen zijn op tijd afgehandeld.

2. Uitvoering inspecties (KDV, BSO en GOB)

    De GGD voert in opdracht van de gemeente inspecties uit. Alle locaties zijn in 2018 geïnspecteerd.

3. Uitvoering inspecties (VGO nieuw)

    Alle nieuwe locaties zijn geïnspecteerd. Deze inspecties zijn wettelijk verplicht.

4. Uitvoering inspecties (VGO bestaand)

    Van alle bestaande gastouders zijn er 7 geïnspecteerd. Als gemeente hebben we iets meer gedaan, dan de wet voorschrijft.

5. Handhaving

Gemeenten moeten handhaven bij tekortkomingen. Op de meeste rapporten met handhavingsadvies zijn handhavingstrajecten ingezet. Deze zijn allemaal zonder problemen beëindigd.

De gegevens laten zien dat de gemeente Berkelland haar verantwoordelijkheid serieus neemt.