Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

6 juni informatieavond Knooppunt Mantelzorg en Platform Vrijwilligers Berkelland

Op 6 juni is er een gecombineerde informatieavond over het Knooppunt Mantelzorg en het Platform Vrijwilligers Berkelland. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

mantelzorg

Programma Informatieavond

Wanneer: donderdag 6 juni
Tijdstip: 19.30 tot 21.30 uur
Waar: Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in Borculo

Knooppunt Mantelzorg

Op 6 juni vertellen wij u hoe wij vanuit het Knooppunt ondersteuning willen geven aan mantelzorgers. De afgelopen periode hebben we hier met mantelzorgers, zorgprofessionals en andere betrokkenen over gesproken. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat er een grote behoefte is aan meer erkenning en herkenning van mantelzorg. Het idee is dat als professionals, organisaties en bekenden om de mantelzorger heen beter weten wat mantelzorg inhoudt, zij de mantelzorger ook beter kunnen helpen bij de belangrijke taak die zij vervullen. Vanuit het Knooppunt willen we hieraan werken.

Daarnaast willen we vanuit het Knooppunt Mantelzorg mantelzorgers adviseren en ondersteuning bieden op basis van wat zij zelf aangeven. Dit betekent geen vast mantelzorgaanbod; maar kijken naar wat de mantelzorger zelf nodig heeft om op zijn of haar manier mantelzorger te kunnen zijn voor diegene die hij/zij verzorgt.

Platform Vrijwilligers Berkelland

Net als bij het Knooppunt Mantelzorg hebben we met verschillende inwoners, verenigingen en ondernemers gesproken over ondersteuning voor vrijwilligers. En gevraagd welke tips en suggesties zij hebben voor vrijwilligerswerk in Berkelland. Op basis van deze gesprekken zijn we tot een invulling gekomen wat het Platform Vrijwilligers Berkelland straks kan doen en kan betekenen. Op 6 juni delen wij onze ideeën en horen wij graag wat u hiervan vindt.

Het Knooppunt Mantelzorg en Platform Vrijwilligers zijn plannen uit het beleidskader Samen Denken, Samen Doen. Dit beleidskader is samen met inwoners en professionals gemaakt. Met elkaar is nagedacht over wat nodig is om de komende jaren gezamenlijk invulling te geven aan zorg, welzijn, werk, participatie (meedoen), opvoeding, inburgering en sociale activering.

Komt u ook?

Bent u:

  • mantelzorger, of zorgt u voor een dierbare
  • vrijwilliger bij een vereniging of organisatie
  • werkzaam in de zorg
  • bestuurslid van een lokale vereniging
  • ondernemer
  • of bent u op een andere manier betrokken bij mantelzorg en/of vrijwilligers?

Dan ontmoeten wij u graag op 6 juni!