Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

75 jaar vrijheid

In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land weer haar vrijheid kon vieren. Een kroonjaar dat volgend jaar bijzonder veel aandacht krijgt en verdient. Ook de Achterhoek wil 75 jaar vrijheid vieren, samen met inwoners, organisaties en buren uit de Duitse grensregio.

Het symbool voor 75 jaar vrijheid (met fakkel)

Heeft u een goed idee voor het vieren van 75 jaar vrijheid in Berkelland?

Naast het regioprogramma is er ook budget beschikbaar voor lokale initiatieven. Heeft u een idee om stil te staan bij de gebeurtenissen van toen en om de Bevrijding en 75 jaar vrijheid te vieren? Laat het ons weten, zodat we samen kunnen kijken of uw idee in aanmerking komt voor een subsidie.

De focus ligt zeker niet alleen op het verleden, maar ook op het heden en de toekomst. Om een breed publiek te interesseren, willen de Achterhoekse gemeenten naast de regioactiviteiten ook zoveel mogelijk de kennis en kunde van lokale initiatiefnemers een kans bieden. Zo kunnen we als regio Achterhoek een samenhangend en sterk programma brengen!

Waar moet een initiatief aan voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie?

Het initiatief

  • is in de gemeente Berkelland
  • is besproken en getoetst door de contactpersoon van de gemeente Berkelland
  • vindt plaats in de periode 29 maart tot 1 juni 2020
  • past binnen de kaders genoemd in artikel 3 uit de subsidieregeling
  • is gericht op herdenken, beseffen, beleven of vieren rond de Tweede Wereldoorlog en/of 75 jaar vrijheid
  • is een aanvulling op de gebruikelijke herdenkings- en vieringsactiviteiten. 

Wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

U kunt uw idee voorleggen aan mevrouw Geverink-Jansen van de gemeente Berkelland. Dit kunt u doen door te bellen naar 0545 - 250 250 of een mail te sturen naar c.geverink@gemeenteberkelland.nl. Het aanvragen van de subsidie kan tot en met september 2019. In oktober 2019 worden de aanvragen/initiatieven verzameld en beoordeeld. In deze maand ontvangen de aanvragers ook over de uitkomst bericht.