Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Commissies vergaderen op 11, 12 en 13 juni in gemeentehuis Borculo

De raadscommissie Sociaal vergadert op 11 juni en Bestuur en Ruimte op 12 en 13 juni in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Commissie Sociaal - dinsdag 11 juni, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

 • Rekenkamercommissie – Horen raads- en commissieleden over mogelijke onderzoeksonderwerpen
 • Bestuursopdracht Cultuur- en Erfgoedvisie Berkelland
 • Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
 • Brief landelijke onderzoeken jeugdhulp

Commissie Bestuur en Ruimte - woensdag 12 juni, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

 • Overname aandelen AGEM Gemeentelijke Energie B.V.
 • Inkoop duurzame energie; afhandeling motie M17-28
 • Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
 • Jaarstukken 2018 gemeente Berkelland
 • Managementletter 2018 + Uitvoeringsplan

Commissie Bestuur en Ruimte - donderdag 13 juni, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

 • Bestemmingsplan Diepenheimseweg 29
 • Begroting 2020 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
 • Uitgangspuntennotitie gebiedsontwikkeling Hambroekplassen

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, uitsluitend via het telefoonnummer 0545 - 250 805 of mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.
U
kunt slechts 1x  inspreken bij de commissie- of bij de raadsvergadering over een geagendeerd agendapunt. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op onze website www.gemeenteberkelland.nl > Raad & commissies > Commissie …
De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Commissievergaderingen live via internet

De commissievergaderingen kunt u live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.