Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Geslaagde zwerfafvalvrijwilligersbijeenkomst

Meer dan 50 vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de oproep om naar de zwerfafvalvrijwilligersavond in gemeentehuis te komen op 6 juni. Vrijwilligers van Ruurlo Schoon, de Wildbeheereenheden Berkelland en Rekken en omstreken, Jaap de Boer, initiatiefnemer van Helemaalgroen.nl met ‘zijn’ vrijwilligers en ook veel vrijwilligers, die soms met z’n tweeën of helemaal alleen zwerfafval rapen in Berkelland.

afvalbijeenkomst

Wethouder Anjo Bosman bij haar openingswoord: “Ik ben apetrots op alle zwerfafvalvrijwilligers die - sommigen al meer dan 20 jaar - zwerfafval ruimen in de gemeente Berkelland. En wat geweldig dat u met zovelen gehoor hebt gegeven aan onze uitnodiging om hier vanavond te zijn. Samen maakt u Berkelland een stukje schoner!”

Op de avond heeft iedereen zich kort even voorgesteld en verteld waar ze afval rapen en waar ze soms tegenaan lopen. Daarna werd er een vlog van de 7-jarige Eline Scholte uit Ruurlo getoond. Eline raapt op vrijdag fanatiek zwerfafval op haar schoolroute van Ruurlo naar Barchem.

Zwerfafvalbeleid

Marcel Meijer, opdrachtgever afval bij de gemeente, gaf een toelichting op het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke acties om zwerfafval te voorkomen. Er werd uitgelegd hoe het zit met de afvalbakken in onze gemeente en dat adopteren van een afvalbak mogelijk is. Met educatielessen op scholen wordt aan bewustwording bij jongeren gedaan. Scholen en verenigingen kunnen ook meedoen aan de actie Schoon Belonen. Scholen of verenigingen zamelen daarbij plastic, metaal en drankenkartons in en houden hun omgeving schoon. In ruil daarvoor krijgen zij een kleine bijdrage per ingeleverde zak, waarmee ze acties of leuke activiteiten kunnen betalen voor hun school of vereniging, bijvoorbeeld een watertappunt op het schoolplein.

Helemaal groen

Jaap de Boer uit Geesteren presenteerde deze avond zijn initiatief: Helemaalgroen.nl. Helemaal Groen wil alle dorpen, buurten en gemeenten in Nederland ontdoen van zwerfvuil en nodigt jou en je buurt uit om mee te doen! Jaap ontwikkelde een handige app waarbij gebruikers de wandeling en het schoongemaakte traject kunnen registreren. Zo is meteen duidelijk welk traject al schoon is. In Geesteren is al een tiental vrijwilligers actief. Ook meedoen? Kijk op www.helemaalgroen.nl hoe het in zijn werk gaat of neem contact op met Jaap de Boer via info@helemaalgroen.nl.

Ideeën en suggesties

De gemeente kreeg desgevraagd veel suggesties om zwerfafval in Berkelland te voorkomen en hoe meer zwerfafvalvrijwilligers te werven. De komende tijd gaan we de ideeën en suggesties nader bekijken en zo mogelijk daar een actie op zetten.

Bedankt voor het opruimen van zwerfafval in Berkelland!

Elke afvalvrijwilliger kreeg als bedankje een plak chocola met op de wikkel ‘Bedankt voor het opruimen van zwerfafval in Berkelland’. Ook kon de vrijwilliger zijn of haar uitrusting weer aanvullen met grijpertje, handschoenen, plastic zakken en veiligheidshesje.

zwerfafval