Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Gezocht: 5 leden voor adviescommissie Berkellands Naoberfonds

Inwoners en ondernemers van Berkelland laten op veel terreinen zien dat zij heel goed in staat zijn om de eigen leefomgeving mooier, fijner, gezonder en duurzamer te maken. De gemeente geeft ruimte en vertrouwen en helpt om de samenleving te behouden en te versterken. Daarom heeft de gemeenteraad geld gereserveerd in het Berkellands Naoberfonds. Vanuit deze regeling kunnen per 1 september 2019 vernieuwende projecten die de leefbaarheid verbeteren naast expertise, netwerk en publiciteit ook subsidie krijgen. Om goed te kunnen beoordelen of een project in aanmerking komt, zoeken we leden voor de adviescommissie.

naoberfonds

Advies over al dan niet verlenen van ondersteuning uit het fonds

De adviescommissie adviseert burgemeester en wethouders over het al dan niet verlenen van ondersteuning uit het fonds. Als taak heeft de commissie het toetsen van de aanvragen aan het doel en de voorwaarden van het subsidiebeleid. De commissie bestaat uit zes leden: vijf inwoners en een medewerker van de gemeente.

Profiel commissielid

  • U woont in de gemeente Berkelland
  • U bent maatschappelijk betrokken en weet in grote lijnen af van de opdracht die gemeenten hebben op het gebied van leefbaarheid
  • U werkt graag samen en hebt goede communicatieve vaardigheden
  • U denkt kritisch mee en hebt bij voorkeur ervaring met adviseren
  • U bent bij voorkeur niet betrokken bij een organisatie of initiatief dat leefbaarheidsactiviteiten uitvoert voor inwoners van Berkelland
  • U kunt ongeveer 5 uur per maand vrijmaken om projectvoorstellen te lezen en de beoordelingsvergadering bij te wonen

Wat krijgt u ervoor terug

  • U levert een bijdrage aan de leefbaarheid in Berkelland
  • U ontmoet inspirerende inwoners en partijen
  • U ontvangt een onkostenvergoeding

Is dit iets voor u? Mailt u dan vóór 18 juni 2019 een korte motivatie naar m.mellink@gemeenteberkelland.nl. U ontvangt vóór 1 juli reactie op uw aanmelding.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over het Berkellands Naoberfonds vindt u door hier te klikken. Heeft u vragen over deze functie en het fonds, dan kunt u ook contact opnemen met Mirjam Mellink: 0545 - 250 516.