Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Militaire Oefening 8 t/m 16 juli

Het ministerie van Defensie houdt van 8 tot en met 16 juli een oefening. De oefening speelt zich af in het gebied tussen Meppel, Hoogeveen, Goor, Apeldoorn en Zwolle. Ze beginnen op 8 juli onder andere in de gemeente Berkelland. Er doen 18 militairen, 4 pantservoertuigen (Fenniks) en 5 bedrijfswagens mee.

Doel oefening

De militairen oefenen het verplaatsen te voet en met de voertuigen. Verder oefenen ze het inrichten van waarnemingsposten. En ze verkennen het gebied en de routes. De militairen verplaatsen zich gewapend. Ze gebruiken geen (oefen)munitie.

Gebruik wegen en terreinen

In principe gebruiken ze alleen openbare wegen, paden en terreinen. Willen ze toch iemands eigen weg gebruiken? Dan vragen ze van te voren aan de eigenaren/beheerders toestemming. Ze proberen overlast en hinder te voorkomen.

Schade?

Is er, ondanks alles, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, telefoonnummer 030 - 218 0420.