Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Naoberschap voor mantelzorgers

‘Eigenlijk komt het gewoon neer op een beetje naoberschap voor mantelzorgers. Alleen dat zou al heel mooi zijn.’ Jocelyn ten Hoopen uit Neede is nauw betrokken bij de totstandkoming van het Knooppunt Mantelzorg in de gemeente Berkelland.

Jocelyn ten Hoopen

Jocelyn ten Hoopen vertelt over het Knooppunt Mantelzorg

Zelf is ze moeder van twee dochters, waarvan de jongste veel zorg nodig heeft. ‘Toen de gemeente mij vroeg waar je tegenaan loopt als mantelzorger kon ik daar wel wat over zeggen vanuit mijn ervaring. Daarom ben ik nu betrokken bij de projectgroep van het Knooppunt Mantelzorg. We hopen dat het dit najaar opgestart kan worden’.

Het hele gezin is mantelzorger

Toen dochter Jill tien jaar geleden werd geboren veranderde het leven van het hele gezin Ten Hoopen enorm. Jill bleek zorgbehoevend te zijn en zal langdurig ondersteund moeten worden. ‘Het hele gezin is dan ineens mantelzorger, want ook broertjes en zusjes zijn nauw betrokken bij de zorg en de nieuwe levensstijl. Ik vind dat er nog te weinig aandacht is voor die jonge zorgers. Mensen hebben vaak geen idee welke impact het kan hebben op je leven’, zegt Jocelyn.

Kijk naar elkaar om en heb oog voor wat er om je heen gebeurt

Het Knooppunt Mantelzorg zorgt ervoor dat mensen die langdurig voor een ander zorgen dat op een zo prettig mogelijke manier kunnen blijven doen. Jocelyn: ‘Het gaat om kleine dingen. Even een pan soep achter de deur brengen. Je dochter ophalen voor de sportclub zodat die gewoon haar training kan blijven doen. Een flexibele houding van je werkgever omdat je wel eens te laat komt na een nacht met ziekte. Of omdat je echt om half vijf thuis moet zijn voor de wisseling van de wacht. Het is echt fijn als je merkt dat mensen om je heen beseffen voor welke taak je staat. En dat ze met je meedenken in praktische zin. Het gaat niet om het oplossen van het probleem, je blijft toch zelf degene die de zorg op zich neemt. Maar het ouderwetse naoberschap waarin je naar elkaar omkijkt en oog hebt voor wat er om je heen gebeurt is echt belangrijk om het vol te kunnen houden. Zeker in de toekomst, want de rol van informele zorg wordt echt steeds groter.’

Met kleine dingen hou je de mantelzorger op de been

‘Als mantelzorger vraag je liever niet om hulp. De meeste zorgers vinden het vanzelfsprekend en nemen hun taak vol liefde en verantwoordelijkheid op zich. Maar dat het achter de gesloten deuren toch vaak pittiger is dan veel mensen denken, dat is wel gebleken. Zeker als het langdurig is’, aldus Jocelyn. ‘Het is van belang dat de hele omgeving rondom de mantelzorger beseft wat er aan de hand is en dat zij met kleine dingen en wat begrip hun steentje kunnen bijdragen. Of het nu gaat om school, werk, de familie, de buurt, de sportverenigingen of de hulpverleners: het zijn allemaal kleine puzzelstukjes die nodig zijn om de puzzel te kunnen maken. En als je die met elkaar kunt maken, wordt die puzzel stukken gemakkelijker en blijven wij als mantelzorger op de been’.

Herkent u zich in het verhaal van Jocelyn?

En heeft u behoefte om daar (met andere mantelzorgers) over te praten? Dan kunt u contact opnemen met Voormekaar Berkelland via het telefoonnummer 0545 250 300.

Informatieavond Knooppunt Mantelzorg en Platform Vrijwilligers Berkelland

Wethouder spreekt zaal toe

Op 6 juni 2019 hielden wij een informatieavond om u bij te praten over mantelzorg in Berkelland en de ideeën die er zijn voor meer begrip, erkenning van mantelzorg en de ondersteuning van mantelzorgers. Kon u niet aanwezig zijn op deze informatieavond? Dan geeft het interview met Jocelyn ten Hoopen u een goed beeld wat er op 6 juni is verteld.

Plan voor erkenning en ondersteuning mantelzorgers

Het plan waarin staat hoe we willen zorgen voor erkenning van mantelzorgers en welke ondersteuning wij mantelzorgers willen gaan bieden, is bijna klaar. Binnenkort vertellen wij u via Berkelbericht en op andere manieren daar graag meer over. 

Platform Vrijwilligers Berkelland

Op 6 juni stonden we ook stil bij hoe we betere ondersteuning kunnen bieden aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. We merken namelijk dat er verschillende vragen leven over vrijwilligerswerk. Ook komen vraag en aanbod van vrijwilligers niet altijd goed samen en horen we dat vrijwilligers en organisaties elkaar niet altijd even goed weten te vinden.
Via het Platform Vrijwilligers Berkelland willen we dat straks beter met elkaar gaan verbinden en daarnaast passende ondersteuning bieden.
Op 6 juni bespraken we met elkaar wat het Platform Vrijwilligers Berkelland nog meer kan betekenen voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. De komende tijd vinden er ook verschillende interviews plaats met allerlei organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Dit geeft ons belangrijke informatie om te komen tot een duidelijke wens en behoefte over de invulling van het Platform Vrijwilligers Berkelland. Meer informatie hierover leest u binnenkort in Berkelbericht!