Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Reiniging en inspectie gemeentelijk riool in Berkelland

In de komende maanden zal de firma Tolhuis in opdracht van de gemeente Berkelland het gemeentelijk riool in Berkelland reinigen en inspecteren. Periodiek reinigen van het riool is noodzakelijk voor een goede werking van het riool. Aansluitend wordt het riool geinspecteerd met een zelfrijdende camera zodat eventuele schade inzichtelijk wordt.
In de verschillende kernen van de gemeente Berkelland zal in totaal ruim 80 kilometer riolering worden aangepakt. Deze werkzaamheden zullen tot medio november 2019 duren.

riool

Geringe verkeershinder

De werkzaamheden zullen voor geringe verkeershinder zorgen. Per locatie zal er maar kort een een stremming zijn. Het bestemmingsverkeer blijft altijd doorgang houden.

Huis-aan-huisbrief

Enkele dagen voorafgaand aan de werkzaamheden krijgen bewoners een brief met meer informatie wanneer de werkzaamheden in hun straat worden uitgevoerd. En welke tijdelijke maatregelen er genomen kunnen worden. Tijdens de werkzaamheden blijft het riool gewoon in gebruik.

Vragen?

Heeft u vragen over deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer B. Hofman, hij begeleid namens de gemeente Berkelland de werkzaamheden en is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 2350 9470.