Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Welzijnsraad vergadert 19 juni

De Welzijnsraad vergadert ook in 2019 weer op locatie en dit keer opnieuw afwijkend op de woensdagsavond. Namelijk op 19 juni 2019 om 20.00 uur in Dorpshuis De Zunnekamp aan de Zonnekamp 11 in Geesteren. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Voorafgaand aan de vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit - uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545 - 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

Tijdens de vergadering wordt een toelichting gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein in het algemeen en jeugdhulp in het bijzonder. Daarnaast komen de reguliere agendapunten aan de orde.

Voor nadere informatie: zie www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.